1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R34
  5. Cho phép phân quyền quản trị hệ thống theo từng chi nhánh/công ty con

Cho phép phân quyền quản trị hệ thống theo từng chi nhánh/công ty con

Để bảo mật thông tin nhân viên, lương, thưởng,… của các chi nhánh/công ty con thì tài khoản có vai trò là Admin – Chi nhánh chỉ có toàn quyền tại chi nhánh đó mà không được phép tự phân quyền thành vai trò Admin – HRM.

Chi tiết thay đổi

Từ trước phiên bản R34: Nếu người dùng có vai trò là Admin – Chi nhánh, khi đăng nhập vào phần mềm thì vai trò Admin – Chi nhánh vẫn có thể tự chọn lại quyền của mình là Admin – HRM. Dẫn đến không bảo mật danh sách nhân viên, lương, thưởng,… của các chi nhánh/công ty khác.

Từ phiên bản R34 trở đi:

Để bảo mật thông tin nhân viên, lương, thưởng,… của các chi nhánh/công ty con, khi người dùng có vai trò là Admin – Chi nhánh:

  • Nếu vào phân hệ Hệ thống/Vai trò quyền hạn chọn người dùng vào vai trò Admin – HRM thì khi nhấn Phân quyền hệ thống sẽ cảnh báo “Bạn không được phép phân quyền cho vai trò <Quản trị ứng dụng Nhân sự>.”

  • Nếu vào phân hệ Hệ thống/Quản lý người dùng chương trình sẽ hiển thị danh sách vai trò người dùng (không bao gồm tài khoản có vai trò Admin – HRM).

>>> Xem thêm: Top phần mềm chấm công miễn phí tốt nhất hiện nay

Cập nhật 10/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.