1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R33
  5. Cho phép nhân sự không toàn quyền tất cả các hoạt động để có thể tùy chọn người dùng vào mục Quản lý đi công tác

Cho phép nhân sự không toàn quyền tất cả các hoạt động để có thể tùy chọn người dùng vào mục Quản lý đi công tác

Cho phép những tài khoản không toàn quyền tất cả các hoạt động, chỉ cần có toàn quyền phân hệ Công tácThiết lập chung là sẽ vào được mục Hệ thống/Chọn người dùng quản lý đi công tác.

Chi tiết thay đổi

Từ trước phiên bản R33: Chỉ có những tài khoản được phân quyền tất cả hoạt động của hệ thống AMIS.VN – Nhân sự mới vào được mục Hệ thống/Chọn người dùng quản lý đi công tác.

Từ phiên bản R33 trở đi: Chỉ cần những tài khoản được toàn quyền phân hệ Công tácThiết lập chung thì sẽ vào được mục Hệ thống/Chọn người dùng quản lý đi công tác.

Lưu ý: Chỉ hiển thị các user được phân quyền tới cơ cấu tổ chức đang cần chọn Người dùng (kể cả các user chưa kích hoạt, user trong thùng rác và user thuộc cơ cấu tổ chức đã ngừng kích hoạt)

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.