1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R33
  5. Cho phép nhân sự chỉ phải nhập một lần các khoản phụ cấp của nhân viên trên hệ thống AMIS.VN – Nhân sự

Cho phép nhân sự chỉ phải nhập một lần các khoản phụ cấp của nhân viên trên hệ thống AMIS.VN – Nhân sự

Cho phép nhân sự chỉ phải nhập một lần các khoản phụ cấp của nhân viên trên hệ thống AMIS.VN – Nhân sự, giúp tiết kiệm thời gian và thao tác thực hiện.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R33 trở đi: Khi nhân sự khai báo thông tin các khoản phụ cấp của nhân viên trên hợp đồng, nếu thông tin phụ cấp trên hợp đồng khác với thông tin phụ cấp tại tab Thu nhập thường xuyên trên hồ sơ của nhân viên thì chương trình hiển thị thông báo cho phép lựa chọn cập nhật các khoản phụ cấp? 

Nếu chọn thông tin các khoản phụ cấp sẽ được cập nhật tại tab Các khoản phụ cấp và sẽ được lấy lên bảng lương để làm căn cứ tính lương cho nhân viên (xem hướng dẫn chi tiết tại đây)

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.