1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R28
  5. Cho phép nhân viên xem được công nợ của mình

Cho phép nhân viên xem được công nợ của mình

Cho phép xem chi tiết công nợ: số tạm ứng, số quyết toán.

Hướng dẫn thực hiện

Chọn mục Chi tiết công nợ.

Thiết lập điều kiện thống kê.

Nhấn Lấy số liệu.

Xem danh sách chi tiết công nợ.

Lưu ý: Có thể kết xuất chi tiết công nợ ra file Excel bằng cách nhấn Xuất khẩu.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan