1. Trang chủ
 2. Tri thức
 3. Bắt đầu sử dụng
 4. Cho phép nhân viên quyết toán tạm ứng
 1. Trang chủ
 2. Bảng tin
 3. Tính năng mới
 4. R28
 5. Cho phép nhân viên quyết toán tạm ứng

Cho phép nhân viên quyết toán tạm ứng

 


 

 

 

 

1. Nội dung

 

Cho phép nhân viên có thể lập đề nghị quyết toán tạm ứng và in quyết toán tạm

ứng để xin cấp trên phê duyệt. Đồng thời kế toán cũng nhận được đề nghị để thực
hiện chi quyết toán.

 

 

 

 

 


2. Các trường hợp nghiệp vụ

Nộp đề nghị quyết toán tạm ứng
Sau khi hoàn thành xong công việc, nhân viên cần quyết toán khoản đã tạm ứng, thực hiện như sau:
1. Chọn mục Nộp đề nghị.

 

2. Khai báo các thông tin chung của đề nghị quyết toán tạm ứng: Người duyệt đơn, ngày quyết toán, hình thức quyết toán,…

3. Khai báo chi tiết các khoản quyết toán tạm ứng:

 

 • Nhấn Chọn ĐNTƯ để chọn những đề nghị tạm ứng đã nộp.

 

 • Sau đó cập nhật số tiền đã chi thực tế

 • Nhấn Thêm mới để thêm các khoản chi phát sinh ngoài đề nghị tạm ứng.

 

4. Nhấn Cất. Chương trình cập nhật các thông:

 • Sổ tiền đã tạm ứng: Là số tiền kế toán đã chi cho nhân viên.
 • Số tiền đã chi: Là số tiền thực tế phát sinh của nhân viên.
 • Số tiền chi không hết: Là số tiền nhân viên tạm ứng thừa
 • Số tiền chi quá tạm ứng: Là số tiền nhân viên tạm ứng thiếu

 

 

Lưu ý: Trường hợp muốn gửi đề nghị quyết toán tạm ứng tới bộ phận kế toán thì nhấn Cất & Gửi.

 

 

 

 

Kiểm tra đề nghị quyết toán tạm ứng chưa gửi
1. Chọn mục Chưa gửi.
2. Xem danh sách đề nghị quyết toán tạm ứng chưa gửi đến bộ phận kế toán.

Lưu ý:

 

  • Có thể in đề nghị quyết toán tạm ứng bằng cách tích chọn đề nghị quyết toán tạm ứng và nhấn In.
  • Có thể gửi đề nghị quyết toán tạm ứng bằng cách tích chọn đề nghị quyết toán tạm ứng và nhấn Gửi.

 

 

Kiểm tra đề nghị quyết toán tạm ứng chưa được duyệt
1. Chọn mục Chưa quyết toán.
2. Xem danh sách đề nghị quyết toán tạm ứng chưa được kế toán duyệt.

3. In đề nghị quyết toán để nộp cho lãnh đạo bằng cách:

 • Chọn đề nghị quyết toán
 • Nhấn Trộn
 • Chọn mẫu quyết toán tạm ứng. Nhấn Trộn

Lưu ý: Để nhân viên chọn được mẫu quyết toán tạm ứng, nhân sự phải thiết lập loại mẫu tương ứng trên menu Danh mục/Thiết lập mẫu trộn ở ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự và có tích chọn Cho phép nhân viên tải về

Kiểm tra đề nghị quyết toán tạm ứng đã quyết toán
1. Chọn mục Đã quyết toán.
2. Xem danh sách đề nghị quyết toán tạm ứng đã được quyết toán.

 

Lưu ýCó thể nhấn vào biểu tượng để xem, biểu tượng để sửa hoặc biểu tượng để xóa đề nghị quyết toán tạm ứng.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.