1. Trang chủ
 2. Bảng tin
 3. Tính năng mới
 4. R28
 5. Chương trình tự động tăng mã tài sản giúp khai báo tài sản dễ dàng hơn

Chương trình tự động tăng mã tài sản giúp khai báo tài sản dễ dàng hơn

Chương trình tự động tăng mã tài sản giúp tiết kiệm thời gian ghi tăng tài sản.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R28 trở đi: Khi ghi tăng tài sản hoặc ghi tăng tài sản theo lô, chương trình tự động tăng mã tài sản giúp khai báo dễ hàng hơn. Chẳng hạn, khi ghi tăng tài sản, thực hiện như sau:

Vào menu Tài sản, nhấn Ghi tăng\Ghi tăng.

Khai báo thông tin tài sản.

Mã tài sản: Chương trình tự động tăng mã tài sản theo đơn vị quản lý và loại tài sản giúp khai báo nhanh chóng hơn. Ví dụ, tại đơn vị đang có các mã tài sản như sau:

 • Tại Văn phòng Hà Nội, có loại tài sản Chuột máy tính, Mã tài sản: HN.MOU.18.002 và Bàn phím, Mã tài sản: HN.KEY.18.001
 • Tại Văn phòng Hồ Chí Minh, có loại tài sản Chuột máy tính, Mã tài sản: HCM.MOU.18.002
 • Khi quản lý tài sản ghi tăng tài sản chuột máy tính:
  • Tại Văn phòng Hà Nội, chương trình tự động tăng mã tài sản là HN.MOU.18.003.
  • Tại Văn phòng Hồ Chí Minh, mã tài sản được tăng là HCM.MOU.18.003

Lưu ý:

  •  Chương trình tự động tăng mã tài sản với các đơn vị quản lý là cấp Tập đoàn, Công ty con, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Văn phòng, Trung tâm
  • Trường hợp đơn vị quản lý chưa có tài sản, chương trình ngầm định mã tài sản theo cơ cấu tổ chức cấp cao hơn gần nhất, Quản lý tài sản có thể sửa lại.

Nhấn Cất.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan