1. Trang chủ
  2. Tri thức
  3. Bắt đầu sử dụng
  4. Đính kèm file vào nội dung của tri thức

Đính kèm file vào nội dung của tri thức

Trong quá trình soạn thảo nội dung chi tiết về tri thức, người dùng có thể tuỳ thuộc vào tầm quan trọng của nội dung cần truyền tải mà lựa chọn một trong hai cách đính kèm tài liệu sau:

Cách 1: Áp dụng trong trường hợp muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của tài liệu đính kèm

Trên màn hình soạn thảo nội dung chi tiết, đặt con trỏ chuột tại vị trí cần chèn tài liệu, sau đó chọn biểu tượng trên thanh công cụ.

Chọn tài liệu. Nhấn Insert.

Cách 2: Áp dụng trong trường hợp muốn cung cấp thêm thông tin tham khảo có nội dung liên quan đến tri thức đang soạn thảo

Tại giao diện soạn thảo nội dung chi tiết của tri thức, nhấn chức năng Chọn của phần thông tin Tài liệu đính kèm.

Chọn đường dẫn tới nơi lưu file và đính kèm vào tài liệu.

Lưu ý: Hệ thống hỗ trợ đính kèm các file có định dạng như *.doc, *.docx, *.xls,
*.xlsx, *.odt, *.ods, *.odp, *.ppt, *xmind, *mmap, *.pptx, *.7z, *.zip, *.rar, *.png,
*.jpg, *.jpeg, *html, *htm và file có độ lớn tối đa là 4 MB.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.