Chọn nhiều CCDC để phân bổ cùng lúc

1. Nội dung

Khi phân bổ chi phí CCDC, trường hợp muốn thiết lập phân bổ cho nhiều CCDC có chung thiết lập phân bổ như: cùng nhóm đối tượng phân bổ, tỷ lệ phân bổ, tài khoản chi phí, khoản mục chi phí thì có thể thiết lập nhanh các thông tin này bằng cách sử dụng chức năng Chọn nhiều CCDC để phân bổ cùng lúc.

2. Các bước thực hiện

1. Trên giao diện Phân bổ chi phí CCDC, chọn tab Phân bổ.

2. Nhấn Chọn nhiều CCDC để phân bổ cùng lúc

3. Tích chọn các CCDC được phân bổ.
4. Thiết lập phân bổ cho các CCDC đã chọn bao gồm thông tin: đối tượng phân bổ, tỷ lệ phân bổ, tài khoản chi phí.

Lưu ý: Trường hợp chỉ muốn chương trình lấy lên các CCDC chưa được thiết lập phân bổ trên tab Phân bổ thì bỏ tích chọn ô Lấy các CCDC đã phân bổ.

5. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin phân bổ CCDC vào tab Phân bổ.

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.