In chứng từ ghi tăng CCDC

1. Nội dung

Hỗ trợ in hàng loạt chứng từ ghi tăng CCDC, phục vụ cho công tác lưu trữ chứng từ   

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ\tab Ghi tăng.
2. Nhấn In CT ghi tăng CCDC.
3. Thiết lập khoảng thời gian tìm kiếm các CCDC được ghi tăng, nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn CCDC 
cần in chứng từ.

5. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.