Phân bổ chi phí CCDC

1. Định khoản

Nợ TK 623 Chi phí sử dụng máy thi công
Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung
Nợ TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (TT 133)
Nợ TK 631 Giá thành sản xuất (theo phương pháp KKĐK) (TT 133)
Nợ TK 641 Chi phí bán hàng
Nợ TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp
Nợ TK 811 Chi phí khác
     Có TK 242 Chi phí trả trước

2. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn Phân bổ chi phí (hoặc vào tab Phân bổ chi phí, nhấn Thêm).

2. Chọn kỳ phân bổ chi phí CCDC, sau đó nhấn Đồng ý.

3. Kiểm tra lại thông tin phân bổ chi phí CCDC đã được hệ thống tự động sinh:

  • Tab Xác định mức chi phí:
  • Cột Tổng số tiền phân bổ: Phản ánh số tiền phân bổ trong kỳ = Số tiền PB CCDC đang dùng + Giá trị còn lại của CCDC giảm.
  • Cột Số tiền PB CCDC đang dùng: Phản ánh số tiền phân bổ trong kỳ của các CCDC đang sử dụng. Có thể thay đổi thông tin này theo giá trị tự xác định.
  • Cột Giá trị còn lại của CCDC giảm: Phản ánh giá trị còn lại của các CCDC đã bị ghi giảm trong kỳ, giá trị này sẽ được phân bổ hết 1 lần trong kỳ ghi giảm CCDC.  

Lưu ý: Có thể bỏ bớt CCDC không muốn phân bổ ra khỏi bảng phân bổ chi phí CCDC bằng cách để con trỏ chuột vào CCDC muốn loại bỏ, nhấn chuột phải và chọn Loại bỏ CCDC.

 • Tab Phân bổ: Liệt kê các thông tin phân bổ CCDC như: đối tượng phân bổ, tỷ lệ phân bổ, tài khoản chi phí… theo thiết lập khi ghi tăng CCDC. Tuy nhiên, vẫn có thể thay đổi và khai báo lại các thông tin này.

Lưu ý: Có thể thiết lập phân bổ cho nhiều CCDC cùng lúc bằng cách nhấn chọn chức năng Chọn nhiều CCDC để phân bổ cùng lúc. Thao tác chi tiết xem tại đây.

 • Tab Hạch toán: hạch toán bút toán phân bổ chi phí CCDC theo các thông tin đã thiết lập tại tab Phân bổ.

4. Nhấn Cất.
Lưu ý:

 • Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), việc phân bổ CCDC được thực hiện khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.
 • Có thể xuất khẩu thông tin phân bổ CCDC ra tệp excel bằng cách chọn chức năng Xuất khẩu bảng PB.
Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.