1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R29
  5. Chương trình tự động lấy/cập nhật thông tin nhân viên từ hệ thống AMIS.VN khi nhân sự thêm/sửa nhân viên

Chương trình tự động lấy/cập nhật thông tin nhân viên từ hệ thống AMIS.VN khi nhân sự thêm/sửa nhân viên

1. Mục đích

Khi nhân sự thêm/sửa nhân viên trên AMIS.VN – Nhân sự thì hệ thống tự động lấy/cập nhật thông tin nhân viên về AMIS.VN – Kế toán giúp kế toán nhanh chóng lập được chứng từ một cách nhanh chóng, chính xác.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R29 trở về trước: Khi nhân sự thêm/sửa hồ sơ nhân viên trên hệ thống AMIS.VN, chương trình không tự động cập nhật thông tin về AMIS.VN – Kế toán dẫn đến việc lập chứng từ, hóa đơn không chính xác. Kế toán cần phải nhờ kế toán trưởng thực hiện Lấy nhân viên từ AMIS.VN để lấy/cập nhật nhân viên về chương trình rất bất tiện.
  • Từ phiên bản R29 trở đi: Chương trình tự động lấy/ cập nhật thông tin nhân viên về AMIS.VN – Kế toán khi nhân sự thêm/sửa hồ sơ nhân viên trên AMIS.VN – Nhân sự

1. Khi Thêm nhân viên trên hệ thống AMIS.VN, chương trình tự động thêm mới nhân viên trên AMIS.VN – Kế toán.
2. Khi Sửa thông tin nhân viên trên hệ thống AMIS.VN, chương trình tự động cập nhật thông tin thay đổi sang AMIS.VN – Kế toán.
3. Khi Xóa nhân viên trên hệ thông AMIS.VN, chương trình không thực hiện xóa nhân viên trên AMIS.VN – Kế toán

Xem thêm liên thông dữ liệu giữa AMIS.VN – Kế toán và AMIS.VN – Nhân sự tại đây

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.