1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R29
 5. Thay đổi tên gọi hóa đơn giấy thành chứng từ giấy theo quy định NĐ 119/2018/NĐ-CP

Thay đổi tên gọi hóa đơn giấy thành chứng từ giấy theo quy định NĐ 119/2018/NĐ-CP

1. Mục đích

Theo quy định NĐ 119/2018/NĐ-CP, phần mềm thay đổi tên gọi “hóa đơn giấy” thành “chứng từ giấy”

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ phiên bản R29 trở đi: Phần mềm thay đổi tên gọi Hóa đơn giấy thành Chứng từ giấy.

Lưu ý: Phần mềm đổi tên gọi Hóa đơn giấy thành Chứng từ giấy trên các giao diện sau:

 • Phân hệ Bán hàng\tab Xuất hóa đơn, trên danh sách hóa đơn
 • Phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Hóa đơn điện tử
 • Phân hệ Kho\tab Chuyển kho
 • Trên các chức năng Chuyển thành hóa đơn giấy, Chuyển thành hóa đơn giấy hàng loạt
 • Trên nội dung hóa đơn chuyển đổi thành chứng từ giấy
 • Giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn
Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.