1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R29
  5. Khi xóa hóa đơn đã phát hành, chương trình cho phép lập thông báo Hủy hóa đơn điện tử để gửi cho cơ quan Thuế

Khi xóa hóa đơn đã phát hành, chương trình cho phép lập thông báo Hủy hóa đơn điện tử để gửi cho cơ quan Thuế

1. Mục đích

Sau khi xóa hóa đơn điện tử đã phát hành, chương trình cho phép khách hàng lập thông báo Hủy hóa đơn điện tử theo Mẫu hướng dẫn của Nghị định 119/2018/NĐ-CP gửi cho cơ quan Thuế.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R29 trở đi: Sau khi xóa hóa đơn điện tử đã phát hành, chương trình cho phép khách hàng lập thông báo Hủy hóa đơn điện tử

Lưu ý: Để thực hiện chức năng này, cần tích chọn Sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử trên Hệ thống/Tùy chọn/Tùy chọn chung.

1. Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\tab Xóa hóa đơn, mở chứng từ Xóa hóa đơn muốn lập thông báo hủy hóa đơn điện tử.
2. Nhấn Thông báo hủy HĐĐT.

3. Chương trình hiển thị mẫu thông báo hủy HĐĐT theo đúng quy định tại NĐ119/2018/NĐ-CP.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.