Lập thông báo hủy hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Hướng dẫn lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo đúng quy định tại NĐ119/2018/NĐ-CP để nộp cho cơ quan thuế trong trường hợp: Hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng bị sai sót, phải thực hiện xóa hóa đơn và lập hóa đơn điện tử thay thế.

2. Hướng dẫn

Lập thông báo hủy hóa đơn điện tử
Sau khi xóa hóa đơn điện tử , Kế toán có thể lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử để nộp cho cơ quan thuế theo một trong hai trường hợp sau:

Lập thông báo hủy từng hóa đơn điện tử
1. Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\tab Xóa hóa đơn, mở chứng từ Xóa hóa đơn muốn lập thông báo hủy hóa đơn điện tử.

2. Nhấn Thông báo hủy HĐĐT.

3. Chương trình hiển thị mẫu thông báo hủy HĐĐT theo đúng quy định tại NĐ119/2018/NĐ-CP.

Lập thông báo hủy hàng loạt hóa đơn điện tử
1. Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\tab Xóa hóa đơn.
2. Nhấn Thông báo hủy HĐĐT.

3. Chọn khoảng thời gian tìm kiếm các chứng từ xóa hóa đơn điện tử muốn lập thông báo. Nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn các hóa đơn muốn lập thông báo.

5. Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị mẫu thông báo hủy HĐĐT theo đúng quy định tại NĐ119/2018/NĐ-CP.

Gửi thông báo hủy hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế
Sau khi in thông báo hủy hóa đơn điện tử, kế toán đem nộp cho cơ quan thuế. Chức năng gửi thông báo hủy hóa đơn điện tử ngay trên phần mềm đang trong giai đoạn phát triển.

 

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.