Xem báo cáo hóa đơn điện tử

1. Nội dung

    Cho phép lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng/quý, để in và nộp cho cơ quan thuế. 

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Quy trình, nhấn Báo cáo. 

2. Nhấn Thêm.

3. Chọn kỳ tính thuế.

 

4. Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên báo cáo căn cứ vào thông báo phát hành và tình hình sử dụng hóa đơn tại doanh nghiệp.

5. Nhấn Cất.

6. Nhấn In, sau đó chọn chức năng Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK.

 

7. Sau khi xuất khẩu xong, thực hiện nộp báo cáo cho cơ quan thuế.

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.