Tra cứu, tìm kiếm hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Cho phép tra cứu, tìm kiếm các hóa đơn điện tử trên phần mềm để phục vụ cho công tác quản lý.

2. Các bước thực hiện

Tra cứu trên phân hệ Hóa đơn điện tử

Kế toán có thể dễ dàng biết được trạng thái của hóa đơn điện tử: đã phát hành chưa, đã gửi cho KH chưa, KH đã nhận được HĐ chưa, là hóa đơn gốc, hóa đơn thay thế hay hóa đơn xóa bỏ để dễ dàng quản lý tình hình phát hành hóa đơn điện tử.

1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử.

2. Có thể xem danh sách hóa đơn theo tiêu chí chương trình thiết lập sẵn như: Hóa đơn chưa phát hành, đang phát hành, phát hành lỗi, đã phát hành…

 

3. Hoặc có thể nhập tiêu chí tìm kiếm hóa đơn điện tử:

  • Tìm kiếm theo thời gian, loại chứng từ, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tìm kiếm theo tiêu chí bất kỳ như: Ngày hóa đơn, số hóa đơn, trạng thái phát hành, trạng thái gửi hóa đơn cho khách hàng… 

4. Có thể xem nhanh nội dung hóa đơn bằng cách chọn hóa đơn cần xem trên danh sách và nhấn chọn chức năng Xem hóa đơn.

Tra cứu trên phân hệ Bán hàng/Kho

Kế toán có thể dễ dàng biết được trạng thái của hóa đơn điện tử: đã phát hành chưa, đã gửi cho KH chưa, KH đã nhận được HĐ chưa, là hóa đơn gốc, hóa đơn thay thế hay hóa đơn xóa bỏ để dễ dàng quản lý tình hình phát hành hóa đơn điện tử..

Trên phân hệ Bán hàng

Tại tab Xuất hóa đơn của phân hệ Bán hàng, có thể thiết lập điều kiện để lọc tìm các hóa đơn điện tử theo:

  • Trạng thái phát hành hóa đơn điện tử: Chưa phát hành, đang phát hành…
  • Trạng thái gửi hóa đơn: Chưa gửi, đang gửi…
  • Trạng thái khách hàng đã nhận hóa đơn hay chưa
  • Trạng thái đã chuyển thành hóa đơn giấy hay chưa
  • Trạng thái: Hóa đơn gốc, hóa đơn xóa bỏ… 

Trên phân hệ Kho

Trường hợp đơn vị có sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử và có tích chọn Quản lý PXK kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu XK gửi bán đại lý giống hóa đơn trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung thì tại tab Chuyển kho của phân hệ kho, Kế toán cũng có thể thiết lập điều kiện lọc để tìm kiếm các hóa đơn điện tử theo các trạng thái giống như trên phân hệ Bán hàng.

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.