Cơ cấu tổ chức

Cho phép người dùng được phân quyền xem danh sách Cơ cấu tổ chức đã được thiết lập tại AMIS.VN\Hệ thống\Cơ cấu tổ chức.

Cách thực hiện

1. Trên giao diện AMIS CRM, nhấn Thiết lập (biểu tượng )

2. Tại mục “Người dùng và kiểm soát”, chọn Thiết lập bảo mật.

3. Chọn mục Cơ cấu tổ chức.

Danh sách Cơ cấu tổ chức

  • Lấy lên danh sách đơn vị có trạng thái kích hoạt trong Cơ cấu tổ chức tại AMIS.VN/Thiết lập/Cơ cấu tổ chức theo lần cập nhật gần nhất.
  • Thông tin hiển thị: Tên Phòng ban.
  • Sau khi nhấn Tên Phòng ban, hiển thị giao diện chi tiết Phòng ban.

Cập nhật từ AMIS.VN

  • Sau khi nhấn, tự động cập nhật thông tin Cơ cấu tổ chức mới nhất từ AMIS.VN.

Mở rộng tất cả

  • Sau khi nhấn, Mở rộng/hiển thị toàn bộ Cơ cấu tổ chức.

Thu gọn tất cả

  • Sau khi nhấn, Thu gọn/Ẩn toàn bộ Cơ cấu tổ chức, chỉ hiển thị Tên Tổ chức.

Cập nhật 27/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.