Thiết lập chia sẻ dữ liệu

Cho phép Quản trị hệ thống hoặc được phân quyền thiết lập chia sẻ dữ liệu có thể thiết lập các cấp phân quyền sau đây trong tổ chức:

 • Phân quyền truy cập dữ liệu (của từng phân hệ) cho toàn bộ người dùng trong tổ chức (đây là quyền chung).
 • Thiết lập các quy tắc chia sẻ tự động để chia sẻ dữ liệu giữa các Cơ cấu tổ chức hoặc người dùng. Các quy tắc chia sẻ tự động này giúp mở rộng quyền truy cập dữ liệu trong toàn bộ doanh nghiệp (nếu quyền truy cập này đang là riêng tư).

Quyền mặc định

Hiển thị danh sách quyền truy cập dữ liệu mặc định trong toàn doanh nghiệp.

1. Trên giao diện AMIS CRM, nhấn Thiết lập (biểu tượng )

2. Tại mục “Người dùng và kiểm soát”, chọn Thiết lập bảo mật.

3. Chọn mục Thiết lập chia sẻ dữ liệu.

4. Tại mục Quyền mặc định, hiển thị danh sách các phân hệ và quyền truy cập mặc định của từng phân hệ.

 • Tên hiển thị: Lấy lên tất cả các phân hệ có trong danh sách phân hệ tại Thiết lập\Tùy chỉnh\Phân hệ và trường\Phân hệ, ngoại trừ các phân hệ: Nhiệm vụ, Lịch hẹn, Cuộc gọi, Báo cáo, Phân tích, Dự báo doanh số, Mạng xã hội, Công việc của tôi (bao gồm cả các phân hệ do bạn tự thiết lập và các phân hệ liên kết).
 • Quyền truy cập mặc định: Chương trình ngầm định là quyền Riêng tư đối với toàn bộ phân hệ có trên danh sách (ngoại trừ: phân hệ Sản phẩm ngầm định là Chỉ xem; phân hệ Truy cậpXem/Sửa/Xóa).

5. Tại đây, người dùng có thể chỉnh sửa lại quyền truy cập mặc định bằng cách:

 • Trên danh sách quyền truy cập mặc định, nhấn vào tên phân hệ muốn chỉnh sửa.

 • Chọn lại quyền truy cập mặc định của phân hệ đó. Sau đó nhấn Cất để lưu lại thông tin.

 • Hoặc có thể “Sửa tất cả quyền truy cập mặc định” của tất cả các phân hệ bằng cách nhấn vào Sửa tất cả quyền truy cập mặc định.

 • Sửa lại quyền truy cập mặc định cho từng phân hệ, sau đó nhấn Cất để lưu lại.

Quy tắc chia sẻ dữ liệu

1. Trên giao diện “Thiết lập chia sẻ dữ liệu”, chọn mục Quy tắc chia sẻ.

2. Tại đây, hiển thị danh sách quyền truy cập dữ liệu mặc định của từng phân hệ.

3. Người dùng có thể Thêm quy tắc chi sẻ dữ liệu bằng cách:

 • Trên danh sách quyền truy cập dữ liệu, người dùng chọn Phân hệ muốn thêm quy tắc chia sẻ, sau đó nhấn Thêm quy tắc.

 • Thực hiện thiết lập quyền truy cập và điều kiện chia sẻ, sau đó nhấn Cất để hoàn thành.

Ghi chú: Người dùng có thể Sửa/Nhân bản/Xóa quy tắc chia sẻ bằng cách di chuột tới quy tắc muốn Sửa/Nhân bản/Xóa, sau đó chọn:

 • để Sửa quy tắc.
 • để Nhân bản quy tắc.
 • để Xóa quy tắc.

 • Nhấn để xem Điều kiện chia sẻ dữ liệu.

Cập nhật 06/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.