Vai trò

Vai trò là cách phân quyền hiển thị các phân hệ và thực hiện tính năng (ví dụ: thêm, sửa, xóa, nhập khẩu, xuất khẩu, in…) tương ứng với từng vai trò. Người dùng sẽ được giao vào một trong các vai trò này để có quyền xem các phân hệ và thực hiện các chức năng trong từng phân hệ đó.

Tính năng này cho phép người dùng có quyền Quản trị hệ thống hoặc thiết lập vai trò thêm mới, sửa và quản lý danh sách các vai trò.

Thêm vai trò

Cho phép người dùng có quyền Quản trị hệ thống hoặc thiết lập vai trò thêm mới và cập nhật chức năng, quyền hạn của từng vai trò.

Cách thực hiện

Trên giao diện AMIS CRM, nhấn Thiết lập (biểu tượng )

Tại mục “Người dùng và kiểm soát”, chọn Thiết lập bảo mật.

Tại mục “Vai trò”, nhấn Thêm vai trò.

Nhập Tên vai trò, chọn Vai trò để nhân bản, Mô tả vai trò (nếu có).

Lưu ý: Nhân bản từ vai trò sẽ lấy lên tất cả các vai trò có trên danh sách vai trò. Mặc định sẽ có 2 vai trò là “Quản trị hệ thống” và “Nhân viên kinh doanh”, khi chọn Nhân bản từ vai trò nào thì sẽ lấy quyền tương ứng với vai trò đó.

Nhấn Cất để hoàn thành.

Đổi tên vai trò

Lưu ý: Vai trò Quản trị hệ thốngNhân viên kinh doanh là 2 vai trò mặc định của hệ thống nên không Sửa/Xóa được.

Trên danh sách vai trò, di chuột tới dòng vai trò cần đổi tên, nhấn vào biểu tượng chọn Đổi tên.

Hoặc trên giao diện Phân quyền vai trò, nhấn Đổi tên.

Sửa thông tin và nhấn Cất để lưu lại.

Phân quyền cho vai trò

Cho phép phân quyền vai trò được phép Xem, Thêm, Sửa, Xóa,… của các phân hệ nào.

Cách thực hiện

Chọn nhanh mục cần phân quyền (1), nhấn vào biểu tượng tại dòng phân hệ/chức năng cần phân quyền, sau đó tích chọn (hoặc bỏ tích) các quyền (2).

Nhấn để loại bỏ phân hệ/chức năng khỏi vai trò.

Nhân bản vai trò

Trên danh sách vai trò, di chuột tới dòng vai trò cần nhân bản, nhấn vào biểu tượng chọn Nhân bản.

Hoặc trên giao diện Phân quyền vai trò, nhấn Nhân bản.

Chương trình sẽ lấy lên đúng vai trò mà bạn vừa chọn để nhân bản (có thể sửa lại nếu cần).

Bạn khai báo thông tin và nhấn Cất để hoàn thành.

Xem người dùng

Hiển thị danh sách người dùng lấy lên tất cả các người dùng đã chọn vai trò này (trừ các người dùng đã bị xóa) trên giao diện Thêm/Sửa người dùng lần gần nhất.

Cách thực hiện

Trên danh sách vai trò, di chuột tới dòng vai trò cần xem người dùng, nhấn vào biểu tượng chọn Xem người dùng.

Hoặc trên giao diện Phân quyền vai trò, nhấn Xem người dùng.

Giao diện Xem người dùng.

Cập nhật 26/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.