1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Bắt đầu sử dụng
  4. Đăng nhập phần mềm AMIS.VN Nhân sự

Đăng nhập phần mềm AMIS.VN Nhân sự

Để đăng nhập phần mềm AMIS.VN – Nhân sự, khách hàng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Sau khi “Đăng ký sử dụng AMIS.VN thành công”, khách hàng mở hòm thư được khai báo khi đăng ký để lấy thông tin tài khoản truy cập. Khách hàng sử dụng thông tin này để đăng nhập vào chương trình (xem hướng dẫn đăng ký AMIS.VN tại đây).

Bước 2: Chọn ứng dụng Nhân sự.

Giao diện ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự.

Cập nhật 11/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.