Thiết lập mẫu trộn

Danh mục Thiết lập mẫu trộn cho phép quản lý danh sách các mẫu biểu được sử dụng để hỗ trợ các công tác quản trị nhân sự như: mẫu Hợp đồng; mẫu Quyết định khen thưởng, Quyết định điều chuyển công tác….

Hướng dẫn nghiệp vụ

Khai báo từng biểu mẫu

Vào menu Danh mục\Thiết lập mẫu trộn.

Nhấn Thêm.

Khai báo các thông tin của biểu mẫu:

  • Mẫu đính kèm: chọn file tệp biểu mẫu bằng cách nhấn vào biểu tượng . Tệp đính kèm phải < 10MB.
  • Cho phép nhân viên: khi tích chương trình cho phép nhân viên được tải biểu mẫu về máy.

Nhấn Cất.

Khai báo hàng loạt biểu mẫu

Trên danh sách biểu mẫu, vào Tiện ích\Thêm mẫu hàng loạt.

Nhấn Chọn tệp để chọn các biểu mẫu cần khai báo.

Lựa chọn Loại mẫu và tích trạng thái Cho phép nhân viên tải về cho từng biểu mẫu.

Lưu ý: Có thể nhấn vào biểu tượng  để loại bỏ biểu mẫu.

Nhấn Thực hiện.

Một số tiện ích trong việc Thiết lập mẫu trộn

Cập nhật hàng loạt

Xuất khẩu danh sách các biểu mẫu cần sửa ra tệp excel. => Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.

Nhấn Tiện ích\Cập nhật hàng loạt. => Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.

Tải mẫu

Cho phép nhân viên tải về thì nhân viên có thể tải về bằng cách nhấn vào biểu tượng trên cột Tải về hoặc nhấn chuột phải vào biểu mẫu muốn tải, sau đó nhấn Tải về.

Soạn mẫu

Chọn mẫu cần soạn thảo tại màn hình danh sách mẫu.

Nhấn Soạn mẫu.

Chỉnh sửa, soạn thảo lại nội dung của mẫu: Trong trường hợp muốn chèn các trường trộn vào nội dung mẫu, người dùng nhấn Trường trộn và lựa chọn thông tin về giá trị cần trộn.

Lưu ý: Chương trình cho phép lựa chọn trường trộn là giá trị Ảnh trên hồ sơ.

Nhấn Cất.

Cập nhật 11/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.