Vai trò công việc

Thiết lập danh sách các vai trò công việc được sử dụng để quản lý nhân sự tại đơn vị.

Các trường hợp nghiệp vụ

Khai báo từng Vai trò công việc

Vào menu Danh mục\Vai trò công việc.

Nhấn Thêm.

Khai báo và nhập mô tả vai trò công việc.

Nhấn Cất.

Nhập khẩu danh sách Vai trò công việc từ tệp excel

Nhấn Tiện ích\Nhập khẩu trên danh mục vai trò công việc.

Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.

Khai báo một số thông tin liên quan đến Vai trò công việc, phục vụ cho viêc quản lý Hồ sơ nhân viên trên phân hệ Hồ sơ

Thiết lập các kỹ năng yêu cầu hiện tại và kỹ năng yêu cầu trong tương lai phục vụ cho công tác đào tạo nhân viên

Kỹ năng yêu cầu hiện tại

Chọn tab Kỹ năng yêu cầu, nhấn Chọn.

Chọn các kỹ năng yêu cầu đối với vai trò công việc tại mục Kỹ năng. => Có thể sử dụng phím Ctrl + Click chuột để chọn các kỹ năng cách nhau hoặc phím Shift + Click chuột để chọn các kỹ năng liền nhau.

Nhấn biểu tượng để chuyển kỹ năng yêu cầu sang mục Kỹ năng đã chọn.

Thiết lập Trình độ đào tạo cho từng kỹ năng được chọn.

Nhấn Chọn.

Kỹ năng yêu cầu trong tương lai

Thực hiện khai báo trên tab Kỹ năng yêu cầu tương laitương tự như trên tab Kỹ năng yêu cầu.

Lưu ý: Trước khi chọn các kỹ năng yêu cầu tại hiện tại và trong tương lai, cần thiết lập danh sách các kỹ năng cần có trên danh mục Kỹ năng

Thiết lập Vị trí công việc cần báo cáo theo từng Vai trò công việc

Chọn tab Vị trí công việc cần báo cáo, nhấn Chọn.

Tích chọn các vị trí mà vai trò cần phải báo cáo.

Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Trước khi chọn các vị trí công việc cần báo cáo, cần thiết lập các vị trí công việc trên danh mục Vị trí công việc

Lập danh sách tiêu chí đánh giá (KPI) phục vụ cho việc đánh giá nhân viên theo KPI

Chọn tab Tiêu chí đánh giá (KPI), nhấn Chọn.

Chọn các tiêu chí cần đánh giá đối với vai trò công việc tại mục Tiêu chí. => Có thể sử dụng phím Ctrl + Click chuột để chọn các tiêu chí cách nhau hoặc phím Shift + Click chuột để chọn các tiêu chí liền nhau.

Nhấn biểu tượng để chuyển tiêu chí đánh giá sang mục Tiêu chí đã chọn.

Thiết lập hệ số/tỷ trọng đánh giá cho từng tiêu chí và vị trí hiển thị của tiêu chí trên bản đánh giá nhân viên.

Nhấn Chọn.

Lưu ý: Trước khi chọn tiêu chí đánh giá cho vai trò công việc, cần thiết lập danh sách các tiêu chí trên danh mục Tiêu chí đánh giá.

Có thể sửa thông tin hàng loạt các Vai trò công việc

Xuất khẩu danh danh sách các vai trò công việc cần sửa ra tệp excel => Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.

Nhấn Tiện ích\Cập nhật hàng loạt => Chi tiết các bước thực hiện tương tự như nhập khẩu vai trò công việc từ excel.

Sau khi xây dựng xong danh sách các Vai trò công việc, có thể chọn Xem bản mô tả VTCV để xem danh sách các vai trò này dưới dạng cuốn sách tra cứu

Cập nhật 11/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.