Kỹ năng

Cho phép quản lý danh sách các kỹ năng thường dùng để đánh giá và đào tạo nhân viên, phục vụ cho phân hệ Đánh giá và Đào tạo.

Trường hợp nghiệp vụ

Để thêm mới kỹ năng vào phần mềm, nhân sự có thể thực hiện theo một trong các cách sau:

Khai báo từng kỹ năng

Vào phân hệ Thiết lập\Danh mục\Kỹ năng.

Nhấn Thêm.

Khai báo các thông tin:

  • Tên kỹ năng
  • Nhóm kỹ năng
  • Chọn bộ cấp độ cho kỹ năng bằng cách nhấn Chọn.

  • Chọn cấp độ cho kỹ năng (có thể chọn nhiều cấp độ cho kỹ năng bằng cách nhấn giữ phím Ctrl và chọn cấp độ).
  • Nhấn  để chuyển các cấp độ sang mục đã chọn.

  • Nhấn Đồng ý.

Nhấn Cất.

Nhập khẩu danh sách kỹ năng từ tệp Excel

Trên danh mục Kỹ năng, nhấn Tiện ích\Nhập khẩu.

Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.

Lưu ý:

  • Có thể Cập nhật hàng loạt kỹ năng từ file excel vào phần mềm bằng cách nhấn Tiện ích\Cập nhật hàng loạt. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

  • Có thể bổ sung tài liệu đính kèm vào kỹ năng bằng cách nhấn Thêm tại tab Tài liệu đính kèm.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.