Theo dõi đợt đánh giá

Sau khi các thành phần tham gia đánh giá đã gửi kết quả đánh giá, Người phê duyệt cũng đã gửi kết quả phê duyệt của phiếu đánh giá thì Phiếu đánh giá của nhân viên trên HRM sẽ chuyển sang trạng thái Đã hoàn thành.
Tại đây, nhân sự có thể theo dõi được toàn bộ kết quả đánh giá của nhân viên được đánh giá.

Hướng dẫn thực hiện

Nhân sự có thể theo dõi quá trình đánh giá nhân viên theo 2 cách sau:

Theo dõi trên phân hệ Đánh giá

Vào phân hệ Đánh giá, chọn đợt đánh giá cần theo dõi.

Chọn nhân viên cần theo dõi, nhấn Phiếu đánh giá.

Phiếu đánh giá.

Khi các thành phần trên quy trình đánh giá đã tham gia đánh giá và kết quả đánh giá được phê duyệt thì hệ thống sẽ tổng hợp kết quả trên Phiếu đánh giá:

Tổng hợp kết quả đánh giá.

Kết quả đánh giá của nhân viên sẽ được tổng hợp từ kết quả đánh giá của các thành phần tham gia đánh giá theo điểm trung bình hoặc tổng điểm:

  • Xếp hạng kết quả đánh giá theo Tổng điểm: Kết quả sẽ được tính theo tổng điểm trên các phiếu đánh giá của các thành phần tham gia đánh giá nhân hệ số (hệ số được thiết lập khi chọn thành phần tham gia đánh giá của đợt đánh giá)

  • Xếp hạng kết quả đánh giá theo Điểm trung bình:  Kết quả sẽ được tính theo tổng điểm trên các phiếu đánh giá của các thành phần tham gia đánh giá nhân hệ số chia cho tổng các hệ số.

Xếp hạng nhân viên sẽ được tính theo kết quả đánh giá của nhân viên đối chiếu với bộ xếp hạng đã lựa chọn trong đợt đánh giá.

Phiếu đánh giá cúa các thành phần tham gia đánh giá.

Phiếu đánh giá sẽ bao gồm tất cả các kết quả đánh giá của từng thành phần đánh giá như hình: 

Theo dõi trên Hồ sơ nhân viên

Các thông tin tại tab Đánh giá trên phân hệ Hồ sơ được chương trình tự động cập nhật theo đợt đánh giá của nhân viên tương ứng trên phân hệ Đánh giá.

Vào phân hệ Hồ sơ\Hồ sơ.

Chọn nhân viên cần theo dõi, sau đó chọn tab Đánh giá, nhấn Phiếu đánh giá (Phiếu đánh giá ở đây giống phiếu đánh giá trên phân hệ Đánh giá).

Lưu ý: Có thể theo dõi đánh giá nhân viên trên phân hệ Hồ sơ bằng cách nhấp đúp chuột vào nhân viên cần theo dõi, sau đó chọn Đánh giá.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.