1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Đánh giá
  5. Phân quyền cho nhân sự phụ trách đánh giá nhân viên

Phân quyền cho nhân sự phụ trách đánh giá nhân viên

Cho phép Nhân sự quản lý hệ thống phân quyền cho các nhân sự phụ trách thực hiện công việc riêng với trách nhiệm và nghĩa vụ của nhân sự đó trong công tác đánh giá.

Hướng dẫn thực hiện

Nhân sự thực hiện phân quyền theo hướng dẫn tại đây với các quyền phục vụ công tác đánh giá như sau:

Quyền trên Danh mục.

Quyền quản lý phân hệ Đánh giá.

Quyền xem các báo cáo Đánh giá nhân viên.

Quyền Thiết lập các giá trị ngầm định.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.