1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Đánh giá
  5. Thiết lập dữ liệu cho đợt đánh giá

Thiết lập dữ liệu cho đợt đánh giá

Cho phép nhân sự thiết lập Bộ cấp độ, Xếp hạng kết quả đánh giá, tiêu chí đánh giá và quy trình đánh giá trước khi tiến hành đánh giá nhân viên.

Hướng dẫn thực hiện

Trước khi tiến hành đánh giá nhân viên, Nhân sự phụ trách đánh giá cần tiến hành xây dựng bộ tài liệu phục vụ công tác đánh giá theo từng bước:

Thiết lập Bộ cấp độ

Cho phép Nhân sự có thể quản lý và khai báo Bộ cấp độ dùng để chấm điểm cho từng tiêu chí đánh giá. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Thiết lập Xếp hạng kết quả đánh giá

Cho phép Nhân sự quản lý và khai báo các bộ Xếp hạng kết quả đánh giá cuối
cùng của nhân viên khi tham gia các đợt đánh giá tại đơn vị. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Thiết lập bộ Kỹ năng

Cho phép quản lý danh sách các Kỹ năng thường dùng để đánh giá và đào tạo nhân viên, phục vụ cho phân hệ Đánh giáĐào tạo. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Thiết lập Tiêu chí đánh giá

Cho phép quản lý danh sách các Tiêu chí đánh giá nhân viên, phục vụ cho phân hệ Đánh giá. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Thiết lập Tiêu chí đánh giá cho từng Vị trí công việc

Cho phép thiết lập các tiêu chí đánh giá phục vụ cho việc đánh giá nhân viên theo từng vị trí công việc. Hướng dẫn chi tiết xem tại Bước 2: Khai báo các thông tin liên quan đến Vị trí công việc\Tiêu chí đánh giá.

Thiết lập Quy trình đánh giá

Cho phép nhân sự xây dựng các quy trình đánh giá riêng của từng đơn vị và thực hiện đợt đánh giá theo quá trình đã thiết lập. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.