Tiêu chí đánh giá

Danh mục Tiêu chí đánh giá cho phép quản lý danh sách các tiêu chí đánh giá nhân viên, phục vụ cho phân hệ Đánh giá.

Trường hợp nghiệp vụ

Để thêm mới tiêu chí đánh giá vào phần mềm, nhân sự có thể thực hiện theo một trong các cách sau:

Khai báo từng Tiêu chí đánh giá

Vào phân hệ Thiết lập\Danh mục\Tiêu chí đánh giá.

Nhấn Thêm.

Khai báo các thông tin của tiêu chí đánh giá:

  • Tên tiêu chí: đặt tên cho tiêu chí đánh giá.
  • Nhóm tiêu chí: chương trình mặc định một số giá trị, tuy nhiên có thể khai báo thêm bằng cách nhấn .

Thêm tiêu chí đánh giá với Loại giá trịCấp độ.

Chọn Bộ cấp độ: chương trình sẽ lấy lên thông tin Tên cấp độ, Điểm số, Ghi chú theo Bộ cấp độ đã chọn (có thể thêm mới bộ cấp độ phù hợp với tiêu chí đánh giá. Xem hướng dẫn thêm mới Bộ cấp độ tại đây).

Thêm tiêu chí đánh giá với Loại giá trịMục tiêu.

Chọn Đơn vị đo lường theo Tỷ lệ, Số lượng, Số tiền phù hợp với tiêu chí đánh giá.

Thêm tiêu chí đánh giá với loại giá trị là Thang điểm.

Chọn Đơn vị đo lường theo Tỷ lệ, Số lượng, Số tiền phù hợp với tiêu chí đánh giá.

Nhân sự có thể thêm mới hoặc loại bỏ thang điểm bằng cách nhấn Thêm dòng hoặc Xóa dòng.

Nhấn Cất.

Nhập khẩu danh sách Tiêu chí đánh giá từ tệp Excel vào phần mềm

Trên danh mục Tiêu chí đánh giá, nhấn Tiện ích\Nhập khẩu.

Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.

Lưu ý: Có thể Cập nhật hàng loạt tiêu chí đánh giá từ excel vào phần mềm bằng cách nhấn Tiện ích\Cập nhật hàng loạt.

Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.

Chọn Tiêu chí đánh giá từ Bộ kỹ năng

Trên danh mục Tiêu chí đánh giá, nhấn chuột phải và chọn Chọn từ bộ kỹ năng.

Tích chọn các kỹ năng làm tiêu chí đánh giá.

Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Chỉ cho phép sửa Tên tiêu chí và Ghi chú của tiêu chí đánh giá nếu tiêu chí đó đã được sử dụng trong ít nhất 1 đợt đánh giá.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.