Bộ Cấp độ

Cho phép quản lý danh sách các cấp độ mà đơn vị thường dùng để đánh giá nhân viên theo bộ tiêu chí đánh giá cụ thể.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Thiết lập\Danh mục\Cấp độ.

Nhấn Thêm.

Lưu ý: Các Bộ cấp độ sắp xếp theo số lượng cấp độ tăng dần và theo bảng chữ cái tên bộ cấp độ.

Khai báo thông tin Tên bộ cấp độDanh sách các cấp độ.

Lưu ý:

  • Không để trống Tên cấp độ và Điểm số trong bảng Danh sách các cấp độ.
  • Một bộ cấp độ phải có ít nhất một cấp độ.
  • Có thể thêm hoặc loại bỏ các cấp độ bằng cách nhấn Thêm dòng hoặc Xóa dòng.

Nhấn Cất.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.