Báo cáo đánh giá

Cho phép nhân sự tổng hợp được kết quả đánh giá của nhân viên sau mỗi đợt đánh giá. Căn cứ vào bản đánh giá đó để đơn vị có chính sách khích lệ, thưởng phạt kịp thời cũng như thực hiện các chế độ đãi ngộ hiện tại của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Báo cáo\Đánh giá.

Nhấn Chọn báo cáo, chọn loại báo cáo và thiết lập thông số báo cáo.

Nhấn Đồng ý.

Danh sách báo cáo

 STT Tên Ý nghĩa​
1 Báo cáo chi tiết kết quả đợt đánh giá
Cho phép nhân sự tổng hợp kết quả đánh giá của nhân viên sau mỗi đợt đánh giá.
2 Bảng tổng hợp kết quả đánh giá theo nhân viên trong năm
Cho phép nhân sự thống kê và tổng hợp kết quả đánh giá theo từng đợt của các nhân viên.
3 Phiếu đánh giá
Cho phép nhân sự xem và lưu lại kết quả đánh giá nhân viên theo từng đợt đánh giá. Căn cứ vào đợt đánh giá đó để đơn vị có chính sách khích lệ, thưởng phạt kịp thời cũng như thực hiện theo các chế độ đãi ngộ hiện tại của đơn vị.
4 Báo cáo thống kế kết quả đánh giá nhân viên theo vị trí công việc
Cho phép tổng hợp kết quả đánh giá của các nhân viên ở cùng 1 vị trí công việc, nhằm biết được những nhân viên của cùng vị trí đó được đánh giá như thế nào về 1 hoặc nhiều tiêu chí cụ thể.
5 Báo cáo phân tích kết quả xếp hạng đánh giá nhân viên
Cho phép nhân sự nắm được tổng quan về phân hạng nhân viên của mỗi đợt đánh giá và so sánh tỷ lệ các mức độ xếp hạng qua các đợt.
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.