Xuất khẩu

Cho phép xuất khẩu dữ liệu ra file excel để chỉnh sửa dữ liệu hoặc phục vụ công tác lưu trữ. Các nội dung có thể xuất khẩu ra chương trình như: Hồ sơ, Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng…

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện danh sách nhấn Tiện ích\Xuất khẩu hoặc nhấn chuột phải chọn Xuất khẩu, sau đó chọn định dạng Excel (hoặc PDF nếu muốn).

Chương trình sẽ tự động tải file xuất khẩu về máy tính.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan