Đánh giá chương trình phúc lợi

Sau khi chương trình phúc lợi kết thúc, nhân sự sẽ thực hiện khảo sát và tổng hợp ý kiến đánh giá của nhân viên tham gia để rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Thiết lập cuộc khảo sát

Vào phân hệ Đào tạo – Phúc lợi\Phúc lợi.

Chọn chương trình phúc lợi cần khảo sát, sau đó nhấn Sửa.

Tại tab Thông tin chung, tích chọn Thực hiện khảo sát ý kiến nhân viên sau khi kết thúc chương trình và nhập số ngày để thiết lập khoảng thời gian thực hiện cuộc khảo sát.

Bước 2: Thông báo mời nhân viên tham gia khảo sát

Cách 1: Thông báo trên Trang tin của tôi

Với những chương trình phúc lợi thực hiện khảo sát thì trong khoảng thời gian đã thiết lập trên tab Thông tin chung, chương trình sẽ tự động thông báo về cuộc khảo sát trên Trang tin của nhân viên sau khi chương trình phúc lợi kết thúc.

Lưu ý: Chương trình chỉ tự động thông báo tới nhân viên có trong danh sách tham gia và đã tích chọn Đã tham gia, đồng thời chương trình phúc lợi phải có trạng thái là Đã hoàn thành.

Cách 2: Gửi email thông báo

Tại tab Nhân viên tham gia, chọn nhân viên cần gửi email thông báo (có thể chọn nhiều nhân viên bằng cách giữ phím Ctrl và nhấn chọn nhân viên).

Nhấn chuột phải và chọn Gửi Email. Xem chi tiết hướng dẫn Gửi email tại đây.

Lưu ý: Chức năng này chỉ áp dụng với nhân viên đã được khai báo thông tin email tại phân hệ Hồ sơ\tab Thông tin liên hệ.

Bước 3: Tổng hợp kết quả khảo sát

Sau khi hết thời hạn khảo sát, nhân sự sẽ tổng hợp kết quả và ý kiến của nhân viên về chương trình phúc lợi, bằng cách:

Trên màn hình danh sách chương trình phúc lợi, chọn chương trình, sau đó nhấn chọn Kết quả khảo sát.

Chương trình sẽ hiển thị biểu đồ kết quả và đánh giá/ý kiến chi tiết của từng nhân viên tham gia khảo sát.

Lưu ý:

  • Nhân sự có thể xuất khẩu kết quả ra excel hoặc pdf bằng cách nhấn vào chức năng Xuất khẩu trên Kết quả khảo sát.
  • Chương trình tự động tính Tỷ lệ mức độ hài lòng theo công thức: Tỷ lệ mức độ hài lòng = Số lượng ý kiến chọn mức độ hài lòng / Tổng ý kiến đánh giá gửi về nhân sự.
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.