1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Quản lý đơn hàng (MISA ORDER)
 5. Các công việc cần thực hiện khi phát sinh đơn hàng
 6. TH3: Đơn hàng chưa thanh toán hoặc đã chuyển khoản nhưng nội dung thanh toán không có đủ thông tin

TH3: Đơn hàng chưa thanh toán hoặc đã chuyển khoản nhưng nội dung thanh toán không có đủ thông tin

Ngay sau khi đơn hàng được ghi nhận

·       
Với các đơn hàng đặt mua phần
mềm SaaS có chọn hình thức thanh toán là Chuyển
khoản
, ngay sau khi đơn hàng được ghi nhận, chương trình sẽ thực hiện cấp
tài nguyên tạm cho khách hàng. Lúc này, đơn hàng trên MISA ORDER có Trạng thái TTChưa thanh toánTrạng
thái cấp TN
Đã cấp tài nguyên tạm.

·       
Đối với đơn hàng đặt mua mã nạp
tiền MISA Support có chọn hình thức thanh toán là Chuyển khoản thì đơn hàng được ghi nhận trên MISA ORDER với Trạng thái TT Chưa thanh toán Trạng
thái Cấp mã nạp tiền
Chưa cấp mã
nạp tiền
.

·       
Đối với đơn hàng đặt mua phần
mềm Desktop có chọn hình thức thanh toán là Chuyển khoản thì đơn hàng được ghi nhận trên MISA ORDER với Trạng thái TTChưa thanh toánTrạng
thái cấp GPSD
Chưa cấp GPSD.

Trong vòng 3 ngày làm việc với đơn hàng Desktop hoặc 2 ngày làm việc với đơn hàng SaaS/MISA Support kể từ ngày phát sinh đơn hàng
 • TH1: Nếu khách hàng thực hiện thanh toán chuyển khoản trong thời gian này và Nội dung thanh toán nhập đầy đủ thông tin Mã số thuế và Số đơn hàng với đơn hàng Saas/Desktop hoặc nhập đầy đủ thông tin Số điện thoại và Số đơn hàng với đơn hàng MISA Support và Số tiền thanh toán khớp với số tiền trên đơn đặt hàng, hệ thống sẽ tự động cập nhật Trạng thái TT của đơn hàng thành Đã thanh toán và thực hiện cấp tài nguyên chính thức cho khách hàng đối với sản phẩm SaaS; gửi yêu cầu cấp mã nạp tiền lên SUMAN MISA với sản phẩm mã nạp tiền MISA Support hoặc sinh yêu cầu cấp GPSD với sản phẩm Desktop.

=> Khi đó Trạng thái cấp GPSD (đối với đơn hàng Desktop) hoặc Trạng thái cấp TN (đối với đơn hàng SaaS) chuyển thành Đang cấp GPSD/Đã cấp tài nguyên. Trạng thái cấp Mã nạp tiền của đơn hàng MISA Support sẽ chuyển thành Đã cấp mã nạp tiền sau khi SUMAN MISA tự động cấp mã nạp tiền cho khách hàng

Các bước tiếp theo tương tự mục 2.1

 • TH2: Nếu khách hàng thực hiện thanh toán chuyển nhưng Nội dung thanh toán trên Ủy nhiệm chỉ nhập chính xác 1 trong các thông tin: Mã số thuế (hoặc Số điện thoại với đơn hàng MISA Support), Số đơn hàng, Tên công ty và số tiền thanh toán trên Ủy nhiệm chi chênh lệch trong khoảng 50.000đ so với số tiền của đơn đặt hàng, thì hệ thống sẽ gợi ý giao dịch có thể là giao dịch thanh toán cho đơn hàng này để kế toán xác nhận thanh toán bằng tay
 • Kế toán đơn hàng thực hiện như sau:
  • Chọn đơn hàng cần xác nhận thanh toán.
  • Kế toán kiểm tra giao dịch được gợi ý tại mục Có thể đã được thanh toán bởi giao dịch bên phải màn hình:

  • Nếu giao dịch gợi ý không phải là giao dịch thanh toán cho đơn hàng này, kế toán chọn Không phải GD này.
  • Nếu giao dịch gợi ý là chính xác, kế toán chọn Xác nhận và gửi YC cấp GPSD (đối với đơn hàng Desktop); Xác nhận và cấp tài nguyên (đối với đơn hàng SaaS) hoặc Xác nhận và cấp mã nạp tiền (đối với đơn hàng MISA Support)
   • Nhấn trên câu thông báo

   • Chương trình sẽ hiển thị thông báo sinh yêu cầu cấp GPSD/cấp tài nguyên/mã nạp tiền thành công.

    => Đồng thời, Trạng thái TT của đơn hàng chuyển thành Đã thanh toánTrạng thái cấp GPSD (đối với đơn hàng Desktop) hoặc Trạng thái cấp TN (đối với đơn hàng SaaS) chuyển thành Đang cấp GPSD/Đã cấp tài nguyên. Trạng thái cấp Mã nạp tiền của đơn hàng MISA Support sẽ chuyển thành Đã cấp mã nạp tiền sau khi SUMAN MISA tự động cấp mã nạp tiền cho khách hàng.

    Các bước tiếp theo tương tự với đơn hàng thanh toán trực tuyến.

 • TH3: Nếu trong khoảng thời gian này, khách hàng thanh toán nhưng nội dung thanh toán không chính xác hoặc khách hàng chưa thanh toán thì xem tiếp mục dưới đây.

 

Sau 3 ngày làm việc với đơn hàng Desktop hoặc sau 2 ngày làm việc với đơn hàng SaaS/MISA Support kể từ ngày phát sinh đơn hàng
 • Sau 3 ngày làm việc với đơn hàng Desktop; sau 2 ngày làm việc với đơn hàng MISA Support hoặc sau các mốc 2 ngày làm việc, 4 ngày làm việc với đơn hàng SaaS kể từ ngày phát sinh đơn hàng, nếu đơn hàng chưa được thanh toán hoặc khách hàng đã thanh toán nhưng nội dung thanh toán không chính xác chương trình sẽ tự động gửi Yêu cầu khách hàng xác nhận thanh toán trên phần mềm MISA SME.NET 2017 đối với đơn hàng Saas/Desktop hoặc trên ứng dụng MISA Support với đơn hàng mua mã nạp tiền MISA Support. Đồng thời, chuyển trạng thái thanh toán của đơn hàng từ Chưa thanh toán thành Chờ KH xác nhận thanh toán.
 • Sau khi khách hàng gửi xác nhận thanh toán, trạng thái của đơn hàng trên MISA ORDER sẽ cập nhật thành KH đã gửi xác nhận thanh toán.
 • Với các đơn hàng khách hàng xác nhận đã thanh toán, Kế toán đơn hàng cần đối chiếu Nội dung thanh toán do KH cung cấp với danh sách bảng kê tiền về trên MISA Order.
 • Sau khi xác định được khách hàng đã thanh toán, Kế toán đơn hàng thực hiện xác nhận thanh toán cho đơn hàng theo các bước sau:
 • Nhấn chuột phải vào đơn hàng muốn xác nhận thanh toán và chọn Xác nhận thanh toán.

 • Phần mềm hiển thị giao diện Xác nhận thanh toán:
  • Chọn Hình thức thanh toánChuyển khoản.
  • Chọn khoảng thời gian tìm kiếm giao dịch thanh toán, nhấn Lấy dữ liệu.
  • Chọn giao dịch thanh toán cho đơn hàng
  • Sau đó nhấn Xác nhận và gửi YC cấp GPSD (đối với đơn hàng Desktop); Xác nhận và cấp tài nguyên (đối với đơn hàng SaaS) hoặc Xác nhận và cấp mã nạp tiền (đối với đơn hàng MISA Support)

   => Sau khi thực hiện thành công hệ thống sẽ tự động cập nhật Trạng thái TT của đơn hàng thành Đã thanh toán và thực hiện cấp tài nguyên chính thức cho khách hàng đối với sản phẩm SaaS; gửi yêu cầu cấp mã nạp tiền lên SUMAN MISA đối với sản phẩm mã nạp tiền MISA Support hoặc sinh yêu cầu cấp GPSD với sản phẩm Desktop.

   Khi đó Trạng thái cấp GPSD (đối với đơn hàng Desktop) hoặc Trạng thái cấp TN (đối với đơn hàng SaaS) chuyển thành Đang cấp GPSD/Đã cấp tài nguyên. Trạng thái cấp Mã nạp tiền của đơn hàng MISA Support sẽ chuyển thành Đã cấp mã nạp tiền sau khi SUMAN MISA tự động cấp mã nạp tiền cho khách hàng

   Các bước tiếp theo tương tự đơn hàng thanh toán trực tuyến.

   Lưu ý: Kế toán có thể tải file ảnh do khách hàng đính kèm tại mục Tệp đính kèm.

 • Nếu Nội dung thanh toán khách hàng cung cấp không chính xác, kế toán đơn hàng không tìm được giao dịch tương ứng thì kế toán gửi phản hồi lại cho khách hàng:
 • Chọn đơn hàng muốn gửi yêu cầu khách hàng xác nhận thanh toán và nhấn Yêu cầu KH xác nhận thanh toán:

  Hoặc nhấn chuột phải vào đơn hàng muốn gửi yêu cầu khách hàng xác nhận thanh toán, chọn Yêu cầu KH xác nhận thanh toán.

 • Hiển thị giao diện cho phép kế toán nhập nội dung cần trao đổi với khách hàng. Kế toán nhập Nội dung gửi đến khách hàng sau đó nhấn Yêu cầu KH xác nhận thanh toán.

 • Hiển thị thông báo như hình bên dưới, nhấn sau đó nhấn Đóng.

 • ð Hệ thống sẽ gửi thông báo yêu cầu xác nhận thanh toán trên phần mềm MISA SME.NET đối với đơn hàng Saas/Desktop hoặc trên ứng dụng MISA Support với đơn hàng mua mã nạp tiền MISA Support. Đồng thời gửi email yêu cầu xác nhận thanh toán cho khách hàng (với đơn hàng Saas/Desktop) và đơn hàng sẽ chuyển trạng thái thanh toán thành Chờ KH xác nhận thanh toán.

 

Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh đơn hàng
 • Sau 5 ngày kể từ ngày phát sinh đơn hàng, nếu đơn hàng vẫn chưa được thanh toán thì:
  • Với đơn hàng Desktop:
   • Trạng thái TT của đơn hàng sẽ chuyển thành Tạm hủy đơn hàng
   • Đồng thời sẽ gửi email thông báo cho khách hàng
  • Với đơn hàng SaaS:
   • Trạng thái TT của đơn hàng sẽ chuyển thành Tạm hủy đơn hàng
   • Trạng thái cấp TN (đối với đơn hàng SaaS) sẽ chuyển thành Đã khóa tài nguyên
   • Đồng thời sẽ gửi thông báo cho khách hàng trên phần mềm và qua email
 • Sau thời gian này, với các đơn hàng có Trạng thái TTTạm hủy đơn hàng, nếu khách hàng thực hiện thanh toán thì hệ thống MISA ORDER vẫn theo dõi, cập nhật trạng thái TT và thực hiện việc cấp tài nguyên/sinh yêu cầu cấp GPSD như bình thường.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.