1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Quản lý đơn hàng (MISA ORDER)
 5. Các công việc cần thực hiện khi phát sinh đơn hàng
 6. TH1: Đơn hàng thanh toán trực tuyến hoặc chuyển khoản với Nội dung thanh toán có đầy đủ thông tin.

TH1: Đơn hàng thanh toán trực tuyến hoặc chuyển khoản với Nội dung thanh toán có đầy đủ thông tin.

Với đơn hàng Desktop/Saas

Sau khi thanh toán trực tuyến (bằng ATM, Thẻ tín dụng, Ví điện tử) hoặc sau khi khách hàng chuyển khoản với Nội dung thanh toán có đầy đủ thông tin Mã số thuếSố đơn hàng và Số tiền thanh toán khớp với số tiền trên đơn đặt hàng:

 • Hệ thống sẽ tự động cập nhật Trạng thái TT của đơn hàng thành Đã thanh toán và thực hiện cấp tài nguyên chính thức cho khách hàng đối với sản phẩm SaaS hoặc sinh yêu cầu cấp GPSD với sản phẩm Desktop.

=> Khi đó Trạng thái cấp GPSD (đối với đơn hàng Desktop) hoặc Trạng thái cấp TN(đối với đơn hàng SaaS) chuyển thành Đang cấp GPSD/Đã cấp tài nguyên.

 • Đồng thời, Hệ thống sẽ tự động sinh Đề nghị xuất hóa đơn với tình trạng Đã duyệt đề nghị và Hợp đồng bán với trạng thái Bản nháp trên AMIS.VN – Bán hàng và AMIS.VN – Kế toán đối với hợp đồng bán mới,

=> Khi đó, Trạng thái XHĐ của đơn hàng trên phần mềm MISA ORDER chuyển từ Chưa xuất hóa đơn thành Đang xuất hóa đơnTrạng thái GNDS chuyển từ Chưa ghi nhận doanh số thành Đã ghi nhận doanh số.

 • Đối với đơn hàng Desktop, khi nhận được Yêu cầu cấp GPSD do hệ thống gửi thì kế toán GPSD thực hiện phê duyệt yêu cầu cấp GPSD trên CRM SUMAN và cấp GPSD cho khách hàng trên công cụ SUMAN Desktop.

=> Sau khi cấp GPSD cho khách hàng thì Trạng thái cấp GPSD của đơn hàng sẽ là Đã cấp GPSD.

 • Khi nhận được Đề nghị xuất hóa đơn, kế toán hóa đơn thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng trên AMIS.VN – Kế toán.
 • Sau khi xuất hóa đơn và phát hành hóa đơn điện tử cho khách hàng thì phần mềm tự động cập nhật Trạng thái XHĐ của đơn hàng trên hệ thống MISA ORDER từ Đang xuất hóa đơn thành Đã xuất hóa đơn.

  Lưu ý:

  • Trường hợp cấp tài nguyên/sinh yêu cầu cấp GPSD không thành công (đơn hàng SaaS có trạng thái Cấp tài nguyên lỗi hoặc đơn hàng Desktop có trạng thái Sinh yêu cầu cấp GPSD lỗi) thì kế toán nhấn chuột phải vào đơn hàng tương ứng và chọn chức năng Gửi yêu cầu cấp GPSD hoặc Cấp tài nguyên/Mã nạp tiền.

  • Sau khi thực hiện thành công thì Trạng thái cấp GPSD (đối với đơn hàng Desktop) hoặc Trạng thái cấp TN (đối với đơn hàng SaaS) chuyển từ Sinh yêu cầu cấp GPSD lỗi/Cấp tài nguyên lỗi thành Đang cấp GPSD/Đã cấp tài nguyên.
 • Nếu sinh đề nghị xuất hóa đơn bị lỗi thì trạng thái xuất hóa đơn của đơn hàng trên phần mềm MISA ORDER chuyển từ Chưa xuất hóa đơn thành Sinh đề nghị xuất hóa đơn lỗi.

  • Khi đó, kế toán ban tài chính thực hiện sinh lại đề nghị bằng cách chọn đơn hàng, nhấn chuột phải và chọn Gửi đề nghị xuất hóa đơn.

  • Sau khi sinh đề nghị xuất hóa đơn thành công, Trạng thái XHĐ của đơn hàng chuyển từ Sinh đề nghị xuất hóa đơn lỗi thành Đang xuất hóa đơn.
 • Nếu sinh hợp đồng bị lỗi thì phần mềm tự động cập nhật Trạng thái GNDS của đơn hàng từ Chưa ghi nhận doanh số thành Ghi nhận doanh số lỗi.

 • Khi đó kế toán Ban tài chính thực hiện sinh lại hợp đồng bằng cách chọn đơn hàng, nhấp phải chuột và chọn Ghi nhận doanh số.

 • Sau khi sinh hợp đồng bán thành công, Trạng thái GNDS của đơn hàng trên hệ thống MISA ORDER chuyển từ Ghi nhận doanh số lỗi thành Đã ghi nhận doanh số.

Đối với đơn hàng mua mã nạp tiền MISA Support
 

Chỉ có các đơn hàng có hình thức thanh toán là Chuyển khoản thì mới được đẩy lên MISA Order. Sau khi khách hàng chuyển khoản với Nội dung thanh toán có đầy đủ thông tin Số điện thoạiSố đơn hàng:

 • Hệ thống sẽ tự động cập nhật Trạng thái TT của đơn hàng thành Đã thanh toán và thực hiện gửi yêu cầu cấp mã nạp tiền lên SUMAN MISA.

=> Khi đó trên MISA Order đơn hàng vẫn giữ nguyên trạng thái Chưa cấp mã nạp tiền.

 • Sau khi nhận được yêu cầu cấp mã nạp tiền thì SUMAN MISA sẽ tự động cấp mã nạp tiền cho khách hàng.

=> Khi đó trên MISA Order Trạng thái cấp mã nạp tiền của đơn hàng sẽ chuyển thành Đã cấp mã nạp tiền.

Lưu ý: Trường hợp SUMAN MISA cấp mã nạp tiền bị lỗi (đơn hàng MISA Support có trạng thái Cấp mã nạp tiền lỗi) thì kế toán nhấn chuột phải vào đơn hàng tương ứng và chọn chức năng Cấp tài nguyên/Mã nạp tiền.

=> Sau khi thực hiện thành công thì SUMAN MISA sẽ tự động cấp mã nạp tiền cho khách hàng Trạng thái cấp mã nạp tiền chuyển từ Cấp mã nạp tiền lỗi thành Đã cấp mã nạp tiền.

 • Sau khi Cấp mã nạp tiền thành công:
 • Trường hợp 1: Nếu khi đặt mua mã nạp tiền MISA Support khách hàng không tích chọn Xuất hóa đơn thì hệ thống sẽ không tự động sinh Đề nghị xuất hóa đơn trên AMIS.VN-Bán hàng. Khi đó, Trạng thái XHĐ của đơn hàng trên phần mềm MISA ORDER sẽ là Không xuất hóa đơn.
 • Trường hợp 2: Nếu khi đặt mua mã nạp tiền MISA Support khách hàng tích chọn Xuất hóa đơn thì hệ thống sẽ tự động sinh Đề nghị xuất hóa đơn với tình trạng Đã duyệt đề nghị trên AMIS.VN – Bán hàng. Khi đó, Trạng thái XHĐ của đơn hàng trên phần mềm MISA ORDER chuyển từ Chưa xuất hóa đơn thành Đang xuất hóa đơn,
 • Với cả 2 trường hợp trên hệ thống sẽ không sinh Hợp đồng bán trên AMIS.VN-Kế toán, và trạng thái Ghi doanh số của đơn hàng trên MISA Order sẽ là Không sinh hợp đồng.

Lưu ý:

 • Với trường hợp 2: Nếu sinh đề nghị xuất hóa đơn bị lỗi thì trạng thái xuất hóa đơn của đơn hàng trên phần mềm MISA ORDER chuyển từ Chưa xuất hóa đơn thành Sinh đề nghị xuất hóa đơn lỗi.
 • Khi đó, kế toán ban tài chính thực hiện sinh lại đề nghị bằng cách chọn đơn hàng, nhấn chuột phải và chọn Gửi đề nghị xuất hóa đơn.

 • Sau khi sinh đề nghị xuất hóa đơn thành công, Trạng thái XHĐ của đơn hàng chuyển từ Sinh đề nghị xuất hóa đơn lỗi thành Đang xuất hóa đơn.
 • Khi nhận được Đề nghị xuất hóa đơn, kế toán hóa đơn thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng trên AMIS.VN – Kế toán.
 • Sau khi xuất hóa đơn và phát hành hóa đơn điện tử cho khách hàng thì phần mềm tự động cập nhật Trạng thái XHĐ của đơn hàng trên hệ thống MISA ORDER từ Đang xuất hóa đơn thành Đã xuất hóa đơn.

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.