Giảm giá hàng bán

1. Định khoản

Nợ TK 5213 Giảm giá hàng bán (TT 200)
Nợ TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (TT 133)
Nợ TK 3331 Số thuế GTGT đầu ra được giảm
Có TK 111, 112, 131… Tổng số tiền giảm giá

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ giảm giá hàng bán, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

 1. Nếu phát hiện hàng mua về không đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng đã ký, khách hàng thoả thuận với doanh nghiệp, đồng thời lập biên bản về việc giảm giá hàng bán. (Trường hợp khuyến mại kèm theo điều kiện phải mua sản phẩm (ví dụ mua 2 tặng 1) cũng được coi như là mua hàng giảm giá hàng bán).
 2. Kế toán bán hàng lập hóa đơn giảm giá hàng bán để giao cho khách hàng.
 3. Kế toán bán hàng hạch toán khoản giảm giá hàng bán và ghi sổ kế toán.

 

3. Ví dụ

Ngày 09/01/2017, doanh nghiệp bán hàng cho công ty TNHH Bảo Oanh, chưa thu tiền:

 • Máy tính xách tay Dell XPS 13, số lượng 2, đơn giá 15.899.000đ, thuế GTGT 10%

Ngày 16/01/2017, Công ty TNHH Bảo Oanh phát hiện 1 máy tích bị xước vỏ. Sau khi thoả thuận lại, doanh nghiệp đồng ý giảm 500.000đ, giảm trừ vào công nợ. Đồng thời xuất hoá đơn giảm giá hàng bán. 

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Giảm giá hàng bán (hoặc vào tab Giảm giá hàng bán, nhấn Thêm).

2. Chọn loại chứng từ bán hàng cần giảm giá
3. Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ giảm giá là Giảm trừ công nợ.
4. Chọn chứng từ bán hàng có mặt hàng được giảm giá theo một trong hai cách sau:

 • Cách 1: Nhấn vào biểu tượng  để chọn chứng từ bán hàng từ trong danh sách.

 • Cách 2: Nhấn vào biểu tượng  để tìm kiếm và chọn chứng từ bán hàng:
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ bán hàng, nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn mặt hàng được giảm giá và nhấn Đồng ý.

5. Khai báo thêm các thông tin trên chứng từ giảm giá hàng bán như: số lượng hàng được giảm, giá trị giảm,…

6. Khai báo các thông tin phục vụ cho việc xuất hóa đơn cho hàng bán được giảm.

 • Nếu không sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, Kế toán nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng tại mục Hóa đơn.
 • Nếu có sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, sau khi cất chứng từ bán hàng Kế toán sẽ sử dụng chức năng Cấp số HĐ.

7. Nhấn Cất.
8. Nhấn Cấp số HĐ.
9. Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, nhấn Đồng ý.

10. In hóa đơn GTGT để xuất cho khách hàng. => Có thể in được hóa đơn theo mẫu chương trình thiết lập sẵn hoặc theo mẫu đặt in để gửi cho khách hàng. 

Lưu ý: 

 • Sau khi chứng từ giảm giá hàng bán được cất giữ, chương trình sẽ tự động sinh ra thông tin hóa đơn giảm giá hàng bán trên tab Xuất hóa đơn của phân hệ Bán hàng.
 • Nếu lựa chọn phương thức thanh toán là Trả lại tiền mặt, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu chi trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu chi vào sổ quỹ.
Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.