1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R32
  5. Giúp nhân sự quản lý được lịch sử thay đổi quá trình công tác của nhân viên trong đơn vị

Giúp nhân sự quản lý được lịch sử thay đổi quá trình công tác của nhân viên trong đơn vị

Giúp nhân sự quản lý được lịch sử thay đổi quá trình công tác của nhân viên
trong đơn vị trong trường hợp quản tri hệ thống thay đổi vị trí công việc hoặc
đơn vị công tác của nhân viên trên AMIS.VN Bảng tin.

Hướng dẫn chi tiết

Từ trước phiên bản R32: Khi nhân sự thuyên chuyển hoặc thay đổi vị trí công việc của nhân viên trên hệ thống AMIS.VN Bảng tin (xem hướng dẫn thay đổi vị trí công việc trên Bảng tin tại đây), chương trình tự động cập nhật thông tin vào hồ sơ nhân viên mà chưa cập nhật lại lịch sử quá trình công tác. Do đó khi theo dõi hồ sơ của nhân viên, thông tin chung về đơn vị công tác và vị trí công việc của nhân viên khác với quá trình công tác hiện tại, dẫn tới thống kê về nhân sự theo vị trí công việc và đơn vị công tác thiếu chính xác.

Từ phiên bản R32 trở đi: Khi nhân sự thay đổi đơn vị công tác hay vị trí công việc của nhân viên trên AMIS.VN Bảng tin, chương trình tự động thêm lịch sử quá trình công tác để giúp quản lý nhân viên hiệu quả hơn.

Khi nhân sự thay đổi vị trí công việc của nhân viên trên AMIS.VN Bảng tin.

  • Đăng nhập vào AMIS.VN bằng tài khoản của Quản trị hệ thống
  • Chọn Phân quyền truy cập
  • Thay đổi thông tin vị trí công việc hoặc phòng ban của nhân viên

Chương trình tự động thêm lịch sử quá trình công tác của nhân viên vào hồ sơ nhân viên trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.