1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R32
  5. Thay đổi giao diện đăng nhập và cập nhật icon các nghiệp vụ của AMIS.VN

Thay đổi giao diện đăng nhập và cập nhật icon các nghiệp vụ của AMIS.VN

Thay đổi giao diện đăng nhập và cập nhật icon của các nghiệp vụ trên AMIS.VN.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R32 trở đi: Chương trình thay đổi giao diện đăng nhập và icon các nghiệp vụ trên AMIS.VN:

Thay đổi giao diện đăng nhập vào phần mềm AMIS.VN

Chương trình cập nhật giao diện các ứng dụng con của AMIS.VN:

Xem cách đăng nhập vào các ứng dụng con của AMIS.VN tại đây

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.