1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Bảng tin
  5. Đăng nhập vào các ứng dụng khác của AMIS.VN

Đăng nhập vào các ứng dụng khác của AMIS.VN

Dễ dàng truy cập vào các ứng dụng khác của hệ thống AMIS.VN như: Kế toán, Bán hàng, Nhân sự, Tin tức, Công việc, Tài liệu… ngay trên trang Wall.

Trường hợp nghiệp vụ

Truy cập vào các ứng dụng khác của AMIS.VN

Trên trang Wall, nhấn vào biểu tượng hoặc tên ứng dụng để mở ứng dụng tương ứng.

Lưu ý:

  • Nhấn vào biểu tượng  để hiển thị thêm các ứng dụng khác của hệ thống.
  • Từ các ứng dụng khác của hệ thống AMIS.VN, nếu muốn quay trở lại trang Wall thì nhấn vào biểu tượng
  • Từ ứng dụng khác của hệ thống AMIS.VN (trừ Kế toán, Bán hàng, Nhân sự) muốn đăng nhập sang các ứng dụng khác thì nhấn vào biểu tượng và chọn ứng dụng cần đăng nhập.

Quản lý phân quyền các ứng dụng hiển thị trên trang Wall cho toàn bộ nhân viên

Đăng nhập vào AMIS.VN bằng tài khoản có vai trò là Quản trị hệ thống hoặc Quản lý ứng dụng.

Nhấn vào ảnh đại diện và chọn Quản lý ứng dụng.

Nhập thứ tự hiển thị trên trang Wall.

Tích chọn việc ẩn/hiện trên trang Wall.

Nhấn Cất.

Nhân viên tự thiết lập ẩn/hiện các ứng dụng trên trang Wall

Đăng nhập với tài khoản có vai trò là nhân viên.

Nhấn Khác, chọn Sắp xếp lại ứng dụng.

Kéo thả các ứng dụng để sắp xếp thứ tự hiển thị trên trang Wall.

Lựa chọn việc hiển thị trên trang Wall bằng cách tích chọn hoặc bỏ tích chọn tùy chọn Hiển thị.

Nhấn Lưu.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.