Truy vấn lịch sử truy cập

Cho phép kiểm tra lại lịch sử truy cập, cũng như các thao tác (thêm, sửa, xóa) được thực hiện trên chức năng Thiết lập của phần mềm AMIS.VN theo từng tài khoản (người dùng) đăng nhập cụ thể.

Hướng dẫn thực hiện

Trên trang Wall, nhấn vào biểu tượng Thiết lập hệ thống .

Chọn mục Nhật ký truy cập.

Kiểm tra được các thông tin: Thời gian, Đối tượng thao tác, Người dùng, Hành động, Mô tả và Địa chỉ IP. Các nhật ký gần nhất sẽ được xếp trên cùng.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.