Phiên đăng nhập của tôi

Cho phép kiểm tra tài khoản đã đăng nhập trên các thiết bị nào (firefox, internet, mobile…). Đồng thời cho phép người dùng đăng xuất ra khỏi phần mềm mà không cần mở lại thiết bị đó.

Hướng dẫn thực hiện

Nhấn vào ảnh đại diện và chọn Phiên đăng nhập của tôi.

Nhấn vào biểu tượng tại các phiên đăng nhập để đăng xuất ra khỏi từng thiết bị hoặc nhấn Đăng xuất tất cả để đăng xuất ra khỏi toàn bộ các thiết bị.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.