Xem các báo cáo, biểu đồ thống kê

Cho phép xem các báo cáo, biểu đồ thống kê được lấy từ các ứng dụng con của hệ thống AMIS.VN như: Kế toán, Bán hàng hay Nhân sự.

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xem báo cáo, biểu đồ thống kê từ các ứng dụng Kế toán, Bán hàng, Nhân sự

1. Báo cáo, biểu đồ thống kê từ ứng dụng Bán hàng

Danh sách nhân viên bán hàng xuất sắc:

Biểu đồ thống kê doanh số:

2. Báo cáo, biểu đồ thống kê từ ứng dụng Nhân sự

3. Báo cáo, biểu đồ thống kê từ ứng dụng Kế toán

Lưu ý:

  • Có thể nhấn vào biểu tượngđể thiết lập tham số hiển thị báo cáo, biểu đồ.
  • Với đơn vị có nhiều dữ liệu kế toán hay sử dụng nhiều hệ thống sổ (sổ quản trị, sổ tài chính). Để lựa chọn hiển thị số liệu theo dữ liệu kế toán nào và hệ thống sổ nào, cần Thực hiện chức năng Thiết lập dữ liệu cập nhật sang AMIS.VN trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán.

Phân quyền xem báo cáo, biểu đồ thống kê từ các ứng dụng Kế toán, Bán hàng, Nhân sự

Trên trang Wall, nhấn vào biểu tượng Thiết lập hệ thống .

Chọn mục Phân quyền truy cập.

Chọn tab Xem biểu đồ, chọn biểu đồ phân quyền và nhấn Chọn.

Tích chọn các vai trò được phép xem biểu đồ và nhấn Chọn.

Thiết lập ẩn/hiện các báo cáo biểu đồ thống kê

1. Tài khoản có vai trò là nhân viên

Nhấn vào ảnh đại diện và chọn Quản lý ứng dụng và biểu đồ.

Chọn tab Quản lý biểu đồ thống kê.

Kéo thả các ứng dụng để sắp xếp thứ tự hiển thị trên trang Wall.

Lựa chọn việc hiển thị trên trang Wall bằng cách tích chọn hoặc bỏ tích chọn tùy chọn Hiển thị.

Nhấn Lưu.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.