1. Trang chủ
 2. Bảng tin
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ
 4. Bảng tin
 5. Bổ sung, thay đổi thông tin về đơn vị

Bổ sung, thay đổi thông tin về đơn vị

Một số thông tin về đơn vị như: tên, địa chỉ, mã số thuế, người đại diện, thông tin liên hệ… thông tin về cơ cấu tổ chức, vị trí công việc đều đã được hệ thống lấy căn cứ vào các thông tin đã khai báo khi thực hiện chức năng Thiết lập thông tin ban đầu trong lần đăng nhập đầu tiên vào hệ thống AMIS.VN. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, nếu đơn vị có phát sinh các thay đổi thì vẫn có thể bổ sung, cập nhật lại. Chức năng này chỉ được thực hiện bởi người dùng có vai trò Quản trị hệ thống hoặc Quản trị người dùng.

Trường hợp nghiệp vụ

Bổ sung Thông tin công ty

Chọn mục Thông tin công ty.

Khai báo thông tin công ty.

Nhấn Cất.

Bổ sung thông tin Cơ cấu tổ chức

Chọn mục Cơ cấu tổ chức.

Nhấn Thêm.

Khai báo thông tin Cơ cấu tổ chức.

Nhấn Cất.

Lưu ý:

 • Danh sách cơ cấu tổ chức sau khi được khai báo sẽ được tự động lấy sang danh mục Cơ cấu tổ chức của ứng dụng Nhân sự trên hệ thống AMIS.VN.  
 • Trường hợp muốn sửa đổi hoặc xoá bỏ cơ cấu tổ chức, sử dụng chức năng Sửa hoặc Xoá.
 • Đối với các Cơ cấu tổ chức không sử dụng, vào chức năng Sửa, sau đó tích vào ô Ngừng theo dõi.

Bổ sung thông tin Vị trí công việc

Chọn mục Vị trí công việc

Nhấn Thêm mới.

Khai báo thông tin Vị trí công việc.

Nhấn Cất.

Lưu ý:

 • Danh sách vị trí công việc sau khi khai báo xong sẽ được tự động lấy sang danh mục Vị trí công việc của ứng dụng Nhân sự trên hệ thống AMIS.VN
 • Trường hợp muốn sửa hoặc xoá vị trí công việc, nhấn vào biểu tượng  hoặc
 • Nhấn vào biểu tượng  để phân quyền truy cập cho vị trí công việc.
 • Trường hợp muốn gán các vai trò cho một vị trí công việc, tại phần tab Vai trò, nhấn Chọn.
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.