Chat online

Cho phép nhân viên trong đơn vị có thể trao đổi thông tin trực tuyến với nhau. Chức năng này chỉ thực hiện được giữa những nhân viên đang đăng nhập và sử dụng hệ thống AMIS.VN trong cùng một đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện

Tìm kiếm nhân viên đang online

Chọn nhân viên.

Nhập nội dung chat và nhấn Enter.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.