Tạo link liên kết tới các website

Cho phép tạo các link liên kết tới các website bên ngoài để nhân viên trong đơn vị có thể truy cập nhanh.

Hướng dẫn thực hiện

Trên mục Liên kết, nhấn vào biểu tượng .

Nhấn Thêm mới.

Khai báo thông tin link liên kết.

  • Nhập Tên liên kết Đường dẫn liên kết.
  • Thứ tự hiển thị: cho phép sắp xếp thứ tự hiển thị trên trang Wall
  • Hiển thị: cho phép cấu hình ẩn/hiện link liên kết trên trang Wall
  • Mở cửa sổ mới: cho phép cấu hình khi bấm vào link liên kết trên trang Wall sẽ mở cửa sổ (tab) mới.

Nhấn Cất.

Lưu ý: Có thể nhấn biểu tượng  để sửa hoặc biểu tượng  để xóa link liên kết tương ứng.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.