1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R32
  5. Yêu cầu độ phức tạp của mật khẩu AMIS.VN nhằm mục đích nâng cao tính bảo mật cho khách hàng

Yêu cầu độ phức tạp của mật khẩu AMIS.VN nhằm mục đích nâng cao tính bảo mật cho khách hàng

Chương trình yêu cầu độ phức tạp của mật khẩu để nâng cao tính bảo mật cho khách hàng.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R32 trở đi: Khi quản lý kích hoạt tài khoản cho nhân viên hoặc khi thay đổi mật khẩu, chương trình yêu cầu độ phức tạp của mật khẩu giúp tăng tính bảo mật.

Khi nhân sự kích hoạt tài khoản cho nhân viên:

  • Trên danh sách hồ sơ nhân viên, chọn nhân viên muốn kích hoạt tài khoản.
  • Nhấn chuột phải, chọn Kích hoạt tài khoản.

  • Chương trình yêu cầu nhập mật khẩu có ít nhất 8 kí tự bao gồm chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt.

Lưu ý: Tài khoản của những nhân viên hiện tại đã kích hoạt không bị ảnh hưởng, chỉ khi nào kích hoạt lại tài khoản chương trình mới yêu cầu độ phức tạp của mật khẩu.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.