Gỡ bỏ dữ liệu

1. Nội dung

Cho phép xóa bỏ bớt các dữ liệu kế toán không dùng đến.

2. Các bước thực hiện

1. Chọn dữ liệu kế toán muốn xóa và nhấn Gỡ bỏ.


2. Khai báo thông tin đăng nhập với vai trò ADMIN (trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán dưới Desktop) của dữ liệu kế toán muốn xóa bỏ.

3. Nhấn Đồng ý. Dữ liệu kế toán đã chọn sẽ được xóa bỏ khỏi danh sách.

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.