1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R39
  5. 6. Hạch toán lương trực tiếp từ bảng tổng hợp lương trên AMIS HRM

6. Hạch toán lương trực tiếp từ bảng tổng hợp lương trên AMIS HRM

1. Mục đích

Cho phép kế toán hạch toán lương trực tiếp từ bảng tổng hợp lương trên AMIS HRM lên ACT2, giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót khi hạch toán.

2. Các bước thực hiện

  • Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác.
  • Trên màn hình chứng từ nghiệp vụ khác, vào Tiện ích\Lập từ bảng tổng hợp lương, thuế, bảo hiểm trên AMIS – Nhân sự.

  • Chọn kỳ lương, nhấn Lấy dữ liệu, tích chọn bảng lương cần hạch toán.


1. Chọn Hạch toán chi phí theo đơn vị:
Tích chọn Hạch toán chi phí theo đơn vị, nhấn Đồng ý. Màn hình chứng từ nghiệp vụ khác hiển thị hạch toán chi tiết các khoản lương, thuế, bảo hiểm theo đơn vị.


Nhấn Cất để lưu lại dữ liệu.
2. Không chọn Hạch toán chi phí theo đơn vị.
Bỏ tích chọn Hạch toán chi phí theo đơn vị, nhấn Đồng ý. Màn hình chứng từ nghiệp vụ khác hiển thị hạch toán tổng hợp các khoản lương, thuế, bảo hiểm (không chi tiết theo đơn vị).

Nhấn Cất để lưu lại dữ liệu.

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.