1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R39
  5. 3. Khi xuất kho hàng hóa theo lô chỉ chọn được các lô hàng có số lượng tồn lớn hơn hoặc bằng số lượng cần xuất

3. Khi xuất kho hàng hóa theo lô chỉ chọn được các lô hàng có số lượng tồn lớn hơn hoặc bằng số lượng cần xuất

1. Mục đích

Khi xuất kho hàng hóa theo lô, chỉ cho phép kế toán lựa chọn các lô hàng có số lượng tồn lớn hơn 0 và không cho phép xuất quá số lượng tồn đối với những lô hàng có số lượng tồn nhỏ hơn số lượng hàng cần xuất. Từ đó hạn chế trường hợp nhầm lẫn, sai lệch số liệu trên báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

Trên Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa, bổ sung tùy chọn Cho phép xuất quá số lượng tồn theo lô. Tùy chọn này cho phép kế toán lựa chọn khi xuất kho hàng hóa theo lô thì có được ghi sổ những phiếu xuất kho xuất quá số lượng tồn hay không.

1. Không tích chọn Cho phép xuất quá số lượng tồn theo lô:

  • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa, bỏ tích chọn Cho phép xuất quá số lượng tồn theo lô (tùy chọn này đang được ngầm định tích). Nhấn Áp dụng.

  • Vào phân hệ Kho\Xuất kho. Lúc này khi xuất kho hàng hóa theo lô, kế toán chỉ có thể chọn những lô hàng có số lượng tồn lớn hơn 0.

Lưu ý: Chương trình sẽ không cho phép ghi sổ nếu lựa chọn những lô hàng có số lượng tồn nhỏ hơn số lượng hàng cần xuất.

  • Thay đổi trên màn hình tìm nhanh số lô (Vào cột Số lô, nhấn F3 để hiển thị màn hình tìm nhanh số lô). Màn hình tìm nhanh số lô bổ sung cột Kho trước cột Số lượng tồn, hiển thị số lượng tồn kho của vật tư hàng hóa chi tiết theo lô và chi tiết theo kho:

2. Tích chọn Cho phép xuất quá số lượng tồn theo lô:

  • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa, tích chọn Cho phép xuất quá số lượng tồn theo lô. Nhấn Áp dụng.
  • Vào phân hệ Kho\Xuất kho. Lúc này khi xuất kho hàng hóa theo lô, hệ thống sẽ lấy lên tất cả các lô hàng (bao gồm cả những lô hàng có số lượng tồn nhỏ hơn 0).

Lưu ý: Trường hợp tích chọn Cho phép xuất quá số lượng tồn theo lô thì chương trình vẫn cho phép ghi sổ nếu lựa chọn những lô hàng có số lượng tồn nhỏ hơn số lượng cần xuất.

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.