1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R39
  5. 1. Trên phân hệ Kho bổ sung thêm báo cáo đối chiếu nhập xuất kho giữa các chi nhánh

1. Trên phân hệ Kho bổ sung thêm báo cáo đối chiếu nhập xuất kho giữa các chi nhánh

1. Mục đích

Với các đơn vị phát sinh công tác vận chuyển hàng nội bộ giữa các chi nhánh, do vị trí địa lý nên việc vận chuyển thường mất một thời gian. Chương trình bổ sung báo cáo Đối chiếu nhập xuất kho giữa các chi nhánh, cho phép kế toán nắm được hiện nay có những hàng hóa nào đang được chuyển kho, hàng hóa nào chuyển kho đã nhập hàng để quản lý được công tác vận chuyển hàng hóa.

2. Các bước thực hiện

Vào Báo cáo\Kho\Đối chiếu nhập xuất kho giữa các chi nhánh hoặc vào Kho\Báo cáo phân tích, chọn báo cáo Đối chiếu nhập xuất kho giữa các chi nhánh. 

1. Chọn Thống kê theoĐối chiếu phiếu nhập kho tại chi nhánh, cho phép kế toán theo dõi phiếu nhập kho từ chi nhánh khác và phiếu xuất kho của chi nhánh tương ứng.
2. Chọn Thống kê theoĐối chiếu phiếu xuất kho cho chi nhánh khác,cho phép kế toán theo dõi phiếu xuất kho cho chi nhánh khác và phiếu nhập kho nhập tại chi nhánh tương ứng.

Lưu ý:

Cách lấy số liệu trên báo cáo: Chọn chi nhánh làm việc cần xem báo cáo (chi nhánh A). Nếu thống kê theo Đối chiếu phiếu nhập kho tại chi nhánh, báo cáo sẽ hiển thị phiếu nhập kho từ chi nhánh khác (khi chi nhánh A nhận hàng) và phiếu xuất kho tại chi nhánh tương ứng (khi chi nhánh khác xuất hàng cho chi nhánh A). Ngược lại nếu thống kê theo Đối chiếu phiếu xuất kho cho chi nhánh khác, báo cáo sẽ hiển thị danh sách phiếu xuất kho cho chi nhánh khác (khi chi nhánh A xuất hàng) và phiếu nhập kho tại chi nhánh tương ứng (khi chi nhánh khác nhận hàng từ chi nhánh A).

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.