Hướng dẫn Khối HCSN cấp thuê bao sản phẩm SAAS trên SUMAN

Mục đích của tài liệu: Tài liệu này giúp NVKD HCSN biết cách xin cấp thuê bao cho các sản phẩm SAAS khối HCSN

Phần I – Nhân viên kinh doanh

  • Với sản phẩm SAAS trường hợp khách hàng mua mới hay gia hạn theo dự án, gia hạn đồng thời nhiều nghiệp vụ thì NVKD phải lập yêu cầu cấp thuê bao để cấp thuê bao cho khách hàng…

Để cấp GPSD/thuê bao NVKD thực hiện như sau:

Lập yêu cầu cấp GPSD/thuê bao

Lưu ý: Trước khi sinh yêu cầu giấy phép/thuê bao, nhân viên kinh doanh thực hiện tiếp nhận Ao cơ hội để tạo cơ hội, từ Cơ hội tạo hợp đồng thì chọn Loại cơ hội và Loại hợp đồng tương ứng.

1. Vào Bán hàng\Hợp đồng.

 

2. Nhấn chuột phải, chọn Sinh Yêu cầu cấp GPSD/Thuê bao/Hóa đơn…

3. Giao diện sinh Yêu cầu cấp giấy phép/thuê bao/hóa đơn.

  • Trường hợp chọn 1 hợp đồng con để sinh.

  • Trường hợp chọn nhiều hợp đồng con để sinh.

  • Trường hợp chọn Dự án để sinh.

Lưu ý: Chương trình ngầm định tích chọn Yêu cầu cấp thuê bao/giấy phép.

4. Nhấn Thực hiện để chuyển sang các bước sinh Yêu cầu cấp giấy phép/thuê bao/hóa đơn từ hợp đồng.

  • Bước 1: Chọn sản phẩm

Lưu ý:

– Trường hợp các Hợp đồng con của Hợp đồng dự án có số tiền, sản phẩm khác nhau thì tại bước 1: Chọn sản phẩm sẽ không hiển thị thông tin Số tiền, Gói sản phẩm.

=> Chương trình sẽ tự lấy thông tin theo từng hợp đồng tương ứng.

– Nếu NVKD điền giá trị tại bước 1 thi chương trình sẽ tự động lấy thông tin này để cập nhật cho toàn bộ GPSD được sinh ra.

  • Bước 2: Kiểm tra Yêu cầu cấp thuê bao/GPSD

=> Cho phép sửa lại các thông tin: Mã số thuế, Mã ngân sách, Mã ngân sách ĐVCQ, Địa chỉ, Ngày bắt đầu, Địa chỉ truy cập, Người liên hệ, Điện thoại, Email, Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Xã/phường.

  • Bước 3: Sinh đề nghị xuất hóa đơn

Nhấn Tiếp theo ở bước 2 sẽ chuyển sang giao diện Sinh đề nghị xuất hóa đơn.

  • Bước 4: Kết quả

– Nhấn Thực hiện chương trình sẽ thực hiện sinh hàng loạt các yêu cầu cấp GPSD/thuê bao, Đề nghị xuất hóa đơn cho các hợp đồng hợp lệ.

– Giao diện gồm 2 tab: Yêu cầu cấp GPSD/Thuê bao và Đề nghị xuất hóa đơn.

– Đối với Yêu cầu cấp GPSD/Thuê bao thì sẽ tự động gửi yêu cầu về cho Kế toán văn phòng (NVKD không phải thực hiện thao tác gửi như trước)

Phần II – Đối với kế toán Văn phòng

1. Phê duyệt yêu cầu cấp thuê bao của NVKD gửi

  • Kế toán VP vào SUMAN\ Kế toán văn phòng trên CRM à Chọn yêu cầu muốn duyệt, sau đó nhấn chuột phải và chọn “Phê duyệt y/c cấp giấy phép” nếu đồng ý với yêu cầu. Trường hợp từ chối yêu cầu thì chọn Từ chối và ghi rõ Lý do từ chối để NVKD biết bổ sung, chỉnh sửa để gửi lại yêu cầu.

2. Sau khi Kế toán văn phòng phê duyệt yêu cầu cấp GPSD thì hệ thống SUMAN sẽ tự cấp GPSD.

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.