1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R24
  5. 1. Khi nhập khẩu chứng từ nghiệp vụ khác từ excel, kế toán muốn có thể nhập khẩu thông tin ghi chú trên từng chứng từ để phục vụ công tác thống kê, đối chiếu về sau

1. Khi nhập khẩu chứng từ nghiệp vụ khác từ excel, kế toán muốn có thể nhập khẩu thông tin ghi chú trên từng chứng từ để phục vụ công tác thống kê, đối chiếu về sau

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R24, khi nhập khẩu chứng từ Nghiệp vụ khác từ excel, kế toán có thể nhập khẩu thông tin các Trường mở rộng để tiện trong việc ghi chú, theo dõi.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R24: Khi nhập khẩu excel chứng từ Nghiệp vụ khác, chương trình chưa cho phép nhập khẩu thông tin các trường mở rộng.
  • Từ phiên bản R24: Khi nhập khẩu excel chứng từ Nghiệp vụ khác, chương trình cho phép tùy chọn nhập khẩu thông tin các trường mở rộng. Khi kế toán muốn nhập khẩu thông tin các Trường mở rộng có thể thực hiện như sau:

1. Trên tệp Excel dùng để nhập khẩu vào phần mềm, bổ sung thêm các cột muốn nhập khẩu thêm vào. Nếu chưa có tệp mẫu, kế toán có thể nhấn vào Tải tệp dữ liệu mẫu ở bước 2
   Ví dụ: bổ sung thêm cột Hạn bảo hành
2. Vào menu Tệp\Nhập khẩu từ Excel.
3. Tại bước 1. Chọn tệp nguồn, tích chọn Chứng từ.
4. Chọn loại chứng từ Tổng hợp\Tích chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.
5. Chọn đến tệp Excel muốn nhập khẩu. Nhấn Tiếp theo

6. Tại Bước 2: Ghép dữ liệu: Nhấn Ẩn/hiển thông tin…
7. Tích chọn hiển thị Trường mở rộng chung 1, 2…., 10 trên tab Thông tin chung hoặc Trường mở rộng chi tiết 1, 2…, 10 trên tab Thông tin chi tiết.
8. Nhấn Đồng ý

9. Sau khi tùy chọn hiển thị các cột Trường mở rộng trên giao diện Ghép dữ liệu, thực hiện ghép Trường mở rộng với cột tương ứng muốn ghép trên tệp excel. Nhấn Tiếp theo để thực hiện nhập khẩu như bình thường. Xem hướng dẫn Nhập khẩu từ excel tại đây.

5. Sau khi thực hiện nhập khẩu xong, trên chứng từ Nghiệp vụ khác vừa nhập khẩu vào hiển thị thông tin của trường mở rộng.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.